underlineallarticles

projekty

Vědění a pochybování: tradice britské epistemické logiky v pozdním středověku

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Vědět a přesvědčovat

Řešitel:Investigator:Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2022-2023

Věrohodné lékařství: Galénova metoda zkoumání a důkazu

Řešitel:Investigator:Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Význam jako objekt - Principy sémantických teorií

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Poskytovatel:Provider:Projekty
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Význam jako objekt - principy sémantických teorií

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Podkategorie