underlineallarticles

projekty

Raněnovověká Bohemia litteraria. Žánrová diferenciace novolatinské literatury v českých zemích

Řešitel:Investigator:PhDr. Josef Förster Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2022-2024

Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge: Quodlibetal Debates as Precursors of Modern (ACADEMIA)

Řešitel:Investigator:Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Program:Programme:ERC – 2020 - Stg
Trvání:Duration:2021 - 2025

Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd

Řešitel:Investigator:doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Rethinking Domination: Herbert Miller on class, nation and race in the context of Czech nationhood

Řešitel:Investigator:prof. John Holmwood, M.A., Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2021

Režisér Karel Dostál. Od moderny ke klasicismu

Řešitel:Investigator:Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Scholastická fyzika v éře vědecké revoluce

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Staré a nové ctnosti. Etika ctnosti u Huma a Mandevilla

Řešitel:Investigator:Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Středověké bohemikální mariánské a magdalenské plankty jako textové a kulturní performace

Řešitel:Investigator:Dr. Eliška Poláčková., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2021-2023

Údržba experimentálního času: Jak vědci získávají, zabezpečují a používají čas pro experimentální výzkum

Řešitel:Investigator:Filip Vostal, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2019–2022

Vědět a přesvědčovat

Řešitel:Investigator:Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2022-2023

Podkategorie