underlineallarticles

Archiv projektů

Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filosofii

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2015

Logické modely usuzování a argumentace v přirozeném jazyce

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Analytic Theology Cluster Initiative - Trinity and the Divine Attributes

Řešitel:Investigator:Petr Dvořák
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty

Antická inspirace v českém barokním umění

Řešitel:Investigator:prof. PhDr Jan Bažant, CSc.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Trvání:Duration:2009-2013

Cultures of Knowledge. An Intellectual Geography of the Seventeenth Century Republic of Letters

Řešitel:Investigator:Vladimír Ur­bá­nek
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty

Empatie - mezi fenomenologií a neurovědami

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Postdoktorandské granty
Trvání:Duration:2012-2014

European Science Foundation, EUROCORES - LogiCCC, Logické modely usuzování s vágními informacemi

Spoluřešitel:Co-Investigator:RNDr. Ondrej Majer CSc.
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Trvání:Duration:2008-2011

Fenomenologie vnímání a ontologie světa u Merleau-Pontyho

Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Trvání:Duration:2009-2012

Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy

Řešitel:Investigator:doc. prom.fil. Karel Novotný, MA, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2014

Filosofie Erazima Koháka

Řešitel:Investigator:Mgr. Jakub Trnka, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Podkategorie

https://lekarnapodstrani.com/