underlineallarticles

Nadcházející Přednášky


28. 11. 2022
19:00
přednáška
GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8

Tao DuFour: Husserl and Spatiality: A Phenomenological Ethnography of Space

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


29. 11. 2022
17:30
přednáška
Zasedací místnost, 1. patro, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Kolokvia k antické filosofii

Pořádá Oddělení pro studium antické a středověké filosofie.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


29. 11. 2022
18:00
přednáška
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1, posluchárna č. 200 (2. patro)

Andrej Zubov: Tragický konec Ruského impéria 1905–1917

Pořádá Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 12. 2022
16:00
lecture
Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences,
Jilská 1, Praha
Meeting room, 1st floor

Bernd Herzogenrath: to have done with judgement: academic writing | anarchist affects

Organized by the Department of Contemporary Continental Philosophy, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


15. 12. 2022
15:00
Centre for Medieval Studies, Meeting room, Institute of Philosophy, Jilská 1

Ladislav Kvasz: Formal Epistemology - a Fregean Approach

Organized by the Department of Analytic Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


15. 12. 2022
14:00
lecture
Meeting room, Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE