underlineallarticles

Nadcházející Přednášky


27. 05. 2021
14:00
přednáška
online

David Černý: Spravedlivá válka a etika vojenských robotů

Pořádá Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

(Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.,Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.,Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.,Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.,Přírodovědecká fakulta UK)

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 06. 2021
15:00
lecture
to be specified

Dimitria E. Gatzia (The University of Akron/IoP), TBA

Department of Analytical Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science presents

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE