Aktuální projekty

ResInfra@DR
  Řešitel: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti

Archiv projektů


Analytic Theology Cluster Initiative - Trinity and the Divine Attributes

  Řešitel: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Cultures of Knowledge. An Intellectual Geography of the Seventeenth Century Republic of Letters
  Řešitel: PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.

Judgment, Responsibility, and the Life-World: The Phenomenological Critique of Formalism
  Řešitel: Ing. Ivan Chvatík, dr. h. c.

Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS)
  Řešitel: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti

The Origins of the Vernacular Mode
  Řešitel: Mgr. Pavlína Rychterová, Ph.D.