underlineallarticles

projekty

Režisér Karel Dostál. Od moderny ke klasicismu

Řešitel:Investigator:Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Roadmap to Improve Ethics in Science and Curb Predatory Publishing (RESCUE)

Řešitel:Investigator:Mgr. Tereza Šímová
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Program:Programme:Science, Health, Policy (The Interacademy Partnership (IAP)
Trvání:Duration:2023-2024

Scholastická fyzika v éře vědecké revoluce

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Sociální a motivační faktory studia a jejich vliv na studijní výsledky v terciárním vzdělávání se zaměřením na technické obory

Řešitel:Investigator:Filosofický ústav AV ČR (Jan Balon, Ph.D.)
Spoluřešitel:Co-Investigator:Unicorn Vysoká škola s.r.o., ČVUT - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Vysoká škola
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Program:Programme:SIGMA/ DÍLČÍ CÍL 3: PODPORA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČENSKÝCH VĚD, HUMANITNÍCH VĚD A UMĚNÍ (SHUV)
Trvání:Duration:2023-2025

Spor Viklefa a jeho 45 článků v evropské perspektivě

Řešitel:Investigator:Mgr. Dušan Coufal, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Staré a nové ctnosti. Etika ctnosti u Huma a Mandevilla

Řešitel:Investigator:Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Středověké bohemikální mariánské a magdalenské plankty jako textové a kulturní performace

Řešitel:Investigator:Dr. Eliška Poláčková., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2021-2023

Tvář přírody v současné francouzské fenomenologii. Výzvy nové meta-etiky a ekologie

Řešitel:Investigator:prof. Mgr. Karel Novotný, MA, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:1. 7. 2021-30. 6. 2024

Učenecké publikační strategie a korespondenční sítě pobělohorských českých zemí (1622 - 1667)

Řešitel:Investigator:Mgr. Iva Lelková, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Vědecká gramotnost pro odolnou společnost 21. století

Řešitel:Investigator:Filosofický ústav AV ČR (Jan Maršálek, Ph.D.)
Spoluřešitel:Co-Investigator:Unicorn UK-Centrum pro teoretická studia, Univerzita Palackého v Olomouci-Filosofická fakulta
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Program:Programme:SIGMA/ DÍLČÍ CÍL 3: PODPORA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČENSKÝCH VĚD, HUMANITNÍCH VĚD A UMĚNÍ (SHUV)
Trvání:Duration:2023-2026

Podkategorie