underlineallarticles

projekty

Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge: Quodlibetal Debates as Precursors of Modern (ACADEMIA)

Řešitel:Investigator:Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Program:Programme:ERC – 2020 - Stg
Trvání:Duration:2021 - 2025

Režisér Karel Dostál. Od moderny ke klasicismu

Řešitel:Investigator:Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Scholastická fyzika v éře vědecké revoluce

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Spor Viklefa a jeho 45 článků v evropské perspektivě

Řešitel:Investigator:Mgr. Dušan Coufal, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Staré a nové ctnosti. Etika ctnosti u Huma a Mandevilla

Řešitel:Investigator:Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Středověké bohemikální mariánské a magdalenské plankty jako textové a kulturní performace

Řešitel:Investigator:Dr. Eliška Poláčková., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2021-2023

Učenecké publikační strategie a korespondenční sítě pobělohorských českých zemí (1622 - 1667)

Řešitel:Investigator:Mgr. Iva Lelková, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Údržba experimentálního času: Jak vědci získávají, zabezpečují a používají čas pro experimentální výzkum

Řešitel:Investigator:Filip Vostal, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2019–2022

Vědění a pochybování: tradice britské epistemické logiky v pozdním středověku

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Vědět a přesvědčovat

Řešitel:Investigator:Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2022-2023

Podkategorie