underlineallarticles

projekty

Režisér Karel Dostál. Od moderny ke klasicismu

Řešitel:Investigator:Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Scholastická fyzika v éře vědecké revoluce

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Spor Viklefa a jeho 45 článků v evropské perspektivě

Řešitel:Investigator:Mgr. Dušan Coufal, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Staré a nové ctnosti. Etika ctnosti u Huma a Mandevilla

Řešitel:Investigator:Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Středověké bohemikální mariánské a magdalenské plankty jako textové a kulturní performace

Řešitel:Investigator:Dr. Eliška Poláčková., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2021-2023

Tvář přírody v současné francouzské fenomenologii. Výzvy nové meta-etiky a ekologie

Řešitel:Investigator:prof. Mgr. Karel Novotný, MA, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:1. 7. 2021-30. 6. 2024

Učenecké publikační strategie a korespondenční sítě pobělohorských českých zemí (1622 - 1667)

Řešitel:Investigator:Mgr. Iva Lelková, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Vědění a pochybování: tradice britské epistemické logiky v pozdním středověku

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Vědět a přesvědčovat

Řešitel:Investigator:Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2022-2023

Věrohodné lékařství: Galénova metoda zkoumání a důkazu

Řešitel:Investigator:Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Podkategorie