underlineallarticles

Konference 2006

Institucionalizace etiky ve vědě
27. 2., Vila Lanna, Praha

6. pražské interpretační kolokvium. Interpretace textu - interpretace autora (ke 100. výročí narození Samuela Becketta)
11.-12. 4., Vila Lanna. Praha

Dny Kurta Gödela
25.-28. 4., Novobarokní aula VUT v Brně
Web konference

Obraz & imaginace/ Fenomenologie ve Francii
25. 4., Francouzský institut, Praha

Kunst als Herrschaftsinstrument unter den Luxemburgen
9.-13. 5., Pražský hrad, Praha
Program

Philosophy and Social Science
18.-21. 5., Vila Lanna, Praha
Program

Konference o analogii ve filozofii a teologii
25. 5., Praha
Webová stránka konference

Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost (evropský kontext českého tématu)
15.-18. 6., Praha

LOGICA 2006
Mezinárodní symposium
19.-23. 6., klášter Hejnice

Česká reformace a náboženská praxe (7. symposium)
21.-23. 6., Vila Lanna, Praha
Program

Prague international Colloquium 2006. Uncertainty: Reasoning about probability and vagueness
5.-9. 9, Vila Lanna, Praha

Vidění, duše a hmota. Symposium o filosofii George Berkeleyho
21.-22. 9. Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1
Program

Fenomenologie jako první filosofie
4.-7. 10, Vila Lanna, Praha
Program

Konference ke 400. výročí narození Jana Caramuela z Lobkowicz
11.-14. 10., Vila Lanna, Praha a 15.-17. 10., Hradec Králové

V. platónské symposium
10.-11. 11., Vila Lanna, Praha
Program

Názornost ve vědě a filosofii - mezioborový seminář
14. 11., Vila Lanna, Praha
Program

Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.-14. století
12.-16. 11.
Anotace

Myslitel Karel Kosík, vědecké sympozium
23. 11., Vila Lanna, Praha
Pozvánka

Filosofie a sociální vědy
29.11.-1. 12., AV ČR, Praha
Program

Slovník jako inspirace
6.-7. 12., Vila Lanna, Praha
Program

https://lekarnapodstrani.com/