underlineallarticles

Vědecký titul DSc.

Vědecký titul "doktor věd", ve zkratce „DSc.", byl zřízen usnesením XXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 18. 12. 2002. Jeho udělování upravuje čl. 62 Stanov Akademie věd ČR, který zní: "Jako výraz ocenění zvláště vysoké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost uděluje Akademie vědecký titul "doktor věd" ("doctor scientiarum", ve zkratce DSc.). Podrobnosti o udělování vědeckého titulu "doktor věd" v AVČR upravuje Interní norma AR AV ČR č. 5/2014.

O podmínkách udílení vědeckého titulu "doktor věd" více ZDE.

Vědecký titul "doktor věd", ve zkratce „DSc.", byl zřízen usnesením XXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 18. 12. 2002. Jeho udělování upravuje čl. 62 Stanov Akademie věd ČR, který zní: "Jako výraz ocenění zvláště vysoké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost uděluje Akademie vědecký titul "doktor věd" ("doctor scientiarum", ve zkratce DSc.). Podrobnosti o udělování vědeckého titulu "doktor věd" v AVČR upravuje Interní norma AR AV ČR č. 5/2014.

O podmínkách udílení vědeckého titulu "doktor věd" více ZDE.