underlineallarticles

Vědecký titul DSc.

Vědecký titul „doktor věd“ (DSc., s anglickým ekvivalentem „Research Professor“, Res. Prof.) byl zřízen Akademií věd České republiky v roce 2002 jako „výraz ocenění zvláště vysoké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost“.

Uchazeči o tento titul mohou po splnění odborných požadavků obhájit svou disertační práce ve speciálně zřízených oborových komisích, z nichž dvě mají sídlo při Filosofickém ústavu AV ČR.

Jedná se o komisi pro obhajobu disertací v oboru filosofie a nově též pro obor klasická studia. Zásady pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. v oboru filosofie jsou k dispozici zde; pro obor klasická studia zde. Další dokumenty a obecné informace pro uchazeče o titul jsou dostupné na stránkách AV ČR.

2023 10 04 Doktori ved KNAV web 76

Vědecký titul „doktor věd“ (DSc., s anglickým ekvivalentem „Research Professor“, Res. Prof.) byl zřízen Akademií věd České republiky v roce 2002 jako „výraz ocenění zvláště vysoké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost“.

Uchazeči o tento titul mohou po splnění odborných požadavků obhájit svou disertační práce ve speciálně zřízených oborových komisích, z nichž dvě mají sídlo při Filosofickém ústavu AV ČR.

Jedná se o komisi pro obhajobu disertací v oboru filosofie a nově též pro obor klasická studia. Zásady pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. v oboru filosofie jsou k dispozici zde; pro obor klasická studia zde. Další dokumenty a obecné informace pro uchazeče o titul jsou dostupné na stránkách AV ČR.

Foto: J. Plavec

2023 10 04 Doktori ved KNAV web 76