underlineallarticles

FLÚ v médiích

Ukrajinský Sokrates a ruský útok na symboly ukrajinské vzdělanosti

Ukrajinský historik a filosof Volodymyr Volkovskyj, aktuálně působící ve Filosofickém ústavu AV ČR rozebírá ruské útoky na ukrajinskou identitu a její kulturní a intelektuální základy na příkladu zničení muzea význačného filosofa Hryhorije Savyče Skovoroda (1722–1794) Rusy. Více v jeho článku pro Forum 24. 

Číst dál...

Středověk v nás

Komentář k současnému společenskému dění optikou středověké každodennosti nabídl historik a spisovatel Martin Nodl z Centra medievistických studií FF UK & FLÚ AV ČR, který byl hostem Nočního Mikrofóra na Dvojce Českého rozhlasu.

Číst dál...

Historie, hry a výuka dějepisu

S medievistou a herním historikem Janem Kremerem si v pořadu Historie Plus na ČRo povídala nejen o poměrně mladém oboru historických herních studií redaktorka Naďa Reviláková.

Číst dál...

Boj s fake news může chránit svobodu slova

Článek Tomáše Koblížka z Oddělení analytické filosofie v DeníkuN o tom, jak mohou dezinformace podlamovat svobodu slova a do jaké míry u nich nelze spoléhat na protiargumentaci. 

Číst dál...

Žijeme v počítačové simulaci?

Nad knihou Reality+ australsko-amerického filozofa Davida Chalmerse a nad tradičními filosofickými otázkami postavenými do nového světla, k jejichž zodpovězení titul vybízí, se v Deníku N zamýšlí prof. Jaroslav Peregrin.

Číst dál...

Rizika štěpení české společnosti

O tom, jaké nebezpečí hrozí rozdělené české společnosti a jak by prezident mohl přispět k jejímu stmelení, hovoří v rozhovoru pro Seznam Zprávy Ondřej Lánský, vedoucí Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace Filosofického ústavu AV ČR a také Katedry občanské výchovy a filosofie na Pedagogické fakultě UK. Současně je zapojen i do činnosti Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI).

Číst dál...

Zora Hesová: Válka nás dokázala spojit, v prezidentské kampani ale polarizuje

Zora Hesová z Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace FLÚ AV ČR byla hostem Českého rozhlasu v pořadu Osobnost Plus Barbory Tachecí.

Číst dál...

Na nevhodné otázky nebudu odpovídat

Nezisková organizace OpenAI zveřejnila nového chatovacího robota. O tom, co zvládne, a jaká etická témata vyvstávají v souvislosti s umělou inteligencí nejčastěji, si v pořadu Experiment na ČRo Radiožurnálu povídal s Tomášem Hříbkem z Oddělení aplikované filosofie a etiky FLÚ AV ČR a s odborníky na informatiku redaktor Ondřej Vaňura.

Číst dál...

Co víme o původu homosexuality

talk show o vědě, věnované homosexualitě, evolučním aspektům a biologii genderu, hovoří v pořadu slovenské televize rtvs.sk evoluční bioložka působící v Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR Lenka Příplatová.

Číst dál...

Polský historik Andrzej Nowak na pozvání Collegia Europaea v Praze

Polský historik Andrzej Nowak se ve svém bádání věnuje dějinám Ruska, zejména tradicím ruského imperialismu. V Praze, kam jej pozvalo Collegium Europaeum při FF UK a Filosofickém ústavu AV ČR spolu s Polským institutem, proslovil v listopadu přednášku s názvem Ruská imperiální tradice a současná agrese čili Kdo je nepřítel: Ukrajina, Evropa, nebo Západ? Rozhovor pro FORUM24 s ním vedl historik a filosof Petr Hlaváček.

Číst dál...