underlineallarticles

archiv aktualit

Lockdown přivedl badatele do zamčených tříd

Iniciativa Akademie věd ČR "Pozvěte si vědce do výuky" slaví úspěch. Jen u badatelů Filosofického ústavu si během necelých 3 týdnů gymnázia rezervovala 21 online přednášek s cílem obohatit studentům distanční výuku. Předkládaná témata zahrnují oblasti od logiky přes medievistiku a středověkou latinu až po sociologii či divadelní teorii. A zpětná vazba nám dělá radost. Více

Hledáme vědeckého asistenta/asistentku se zaměřením na scholastiku

Vypisujeme výběrové řízení na pozici vědeckého asistenta/asistentky pro překlady středověkých a raně novověkých scholastických filozofických prací z oblasti metafyziky s důrazem na Jana Dunse Scota a scotistickou tradici. Přihlášky, prosíme, zasílejte do 28. května 2021 (včetně). Podrobné informace.

Hledáme specialist(k)u na digital humanities

Filosofický ústav AV ČR hledá novou kolegyni či kolegu na částečný úvazek na pozici: Digital humanities specialista/specialistka a projektový referent/referentka. Strukturované CV a motivační dopis prosíme zasílejte do 25. 5. 2021 (včetně). Podrobné informace.

Doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky

Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou ZČU v Plzni společně realizují doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky. Program studentům umožňuje zapojit se do projektů obou pracovišť, zvolit si z nich školitele a realizovat část studia na domovské univerzitě a část ve FLÚ AV ČR. Termín podání přihlášek je 31. 5. 2021. Bližší informace ZDE.

Jsou pracovní písně stále aktuální? A proč?

Pracovní písně a balady dnes většinou přestaly plnit svou původní funkci, přesto mají i dnešním posluchačům stále co přinést. Co, to prozrazuje kulturní antropolog Joseph Feinberg z Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR v ArtCafé na ČRo Vltava.

Na kus řeči se Senekou

Zasvěcené komentáře odborníků i hrané ukázky z her slavného římského dramatika  přinesl nedávno ČRo Vltava. Úryvky ze Senekových textů v něm komentuje mimo jiné překladatelka a klasická filoložka Daniela ČadkováKabinetu pro klasická studia při FLÚ AV ČR. 

A position for postdoctoral or early career researcher in philosophy

The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences is seeking to appoint 1 position for postdoctoral or early career researcher in philosophy. The position will be associated with Professor Ladislav Kvasz’s research project “Formal epistemology – the Future Synthesis” funded by the Czech Academy of Sciences.
Please submit your application by e-mail by May 31, 2021. Further information

Odešel Ivan Miloš Havel, velký náčelník CTS

V neděli 25. 4. zemřel Ivan M. Havel (1938-2021) kybernetik, filosof, spisovatel, šéfredaktor časopisu Vesmír, mladší bratr Václava Havla. V roce 1990 spoluzakládal Centrum pro teoretická studia (při UK a AV ČR), jakožto programově transdisciplinární pracoviště, jehož byl dlouhá léta ředitelem. Více

Hledáme posilu do edičního oddělení OIKOYMENH

Vypisujeme výběrové řízení na pozici: Vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH při Centru pro teoretická studia FLÚ AV ČR. Ediční oddělení navazuje na činnost spolku OIKOYMENH, jednoho z nejvýznamnějších nakladatelství filosofické a theologické literatury u nás. Přihlášky, prosíme, zasílejte nejpozději do 15. května 2021. Podrobné informace.

Badatelé Filosofického ústavu ve středoškolské online výuce

O nekonečnu, argumentačních faulech nebo třeba o tom, co drží českou společnost pohromadě. To je jen zlomek témat, která společně s vědci dalších ústavů AV ČR nabízíme středoškolákům pro zpestření online výuky. Princip je jednoduchý. Učitelé, kteří projeví zájem o účast vědce či vědkyně na výuce, se na nás mohou obrátit a domluvit si termín. Seznam přednášek a kontakt. Více