underlineallarticles

archiv aktualit

Vzniká nová česko-německá výzkumná platforma pro humanitní a společenské vědy. Koordinátorem spolupráce za českou stranu je Filosofický ústav AV ČR

Nová platforma nazvaná Leibniz GWZO Prague má fungovat jako prostředník mezi německými a českými výzkumnými, pedagogickými i kulturními institucemi a propojovat vědce. Jejím cílem je posílit trvalou spolupráci mezi Akademií věd ČR a jejím německým protějškem ve spolkové zemi Sasko, Leibnizovou společností (Leibniz-Gemeinschaft). Více

Svět knihy 2021

Mezinárodní knižní veletrh se letos uskuteční ve dnech 23.-26. září na Výstavišti Praha. Práce z oboru filosofie a příbuzných humanitních disciplín, stejně jako nejlepší svazky z tradice evropské filosofie a teologie představí nakladatelství Filosofia spolu s edičním oddělením OIKOYMENH. Nabízené knihy z Filosofie tradičně se slevou 25 %.

Britové jsou vynikajícími partnery pro výzkum

Rozhovor s Vladimírem Mikešem (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení) o výzkumném pobytu na University of Leeds ve Velké Británii, kde uspěl s projektem „Stoic Rhetoric in the Context of Ancient Philosophical Rhetoric.“ O projektu i zkušenostech se získáním podpory z programu MSCA na jeho přípravu čtěte na portálu Věda výzkum.

Výstavu PARLAMENT! podpoří popularizační přednášky našich badatelů

Výstavu v Národním památníku na Vítkově věnovanou vývoji parlamentní kultury v našich zemích mezi lety 1848–1992 doprovodí od 9. září do 14. října cyklus popularizačních přednášek. Zaměří se například na politické reformy 1968, pojetí politiky ve středoevropském disentu, význam pojmu liberální demokracie či Masarykovo pojetí humanity. Výstava Parlament! připravená ve spolupráci s FLÚ AV ČR potrvá do 17. října.

Žijeme v době interregna

Rozhovor na ČT art s filozofem Michaelem Hauserem (Oddělení současné kontinentální filozofie FLÚ AV ČR), který vznikl nad jeho novou knihou Doba přechodu. Tranzitivní ontologie a dílo Alaina Badioua.

Afrodita dnes, ohlasy bohyně v současném českém výtvarném umění

Od 3. září mají lidé jedinečnou příležitost spatřit v Praze sádrové odlitky nejslavnějších antických soch Afrodity. K výstavě vychází také katalog: J. Bažant – P. Piekar, eds., Afrodita dnes, Praha, Academia 2021. U příležitosti výstavy se uskuteční odborné sympozium Afrodita včera a dnes (22. 9.). O výstavě.

Evropský festival filozofie 2021 slibuje originální přednáškový mix o vztahu vědy a umění

Dvě desítky zajímavých hostů z rozmanitých oblastí vědeckého, ale i uměleckého světa, nabídnou od 29. srpna do 12. září ve Velkém Meziříčí opět příležitost k zamyšlení všem, kdo rádi poznávají současný svět v širších souvislostech. Jedinečný festival s patnáctiletou historií letos zmapuje také unikátní publikace nazvaná Filozofie pod mostem. Více.

„Pro pobavení z filozofického vtipu by neměl být třeba titul z oboru“

Ivo PezlarKabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR, se odborně pohybuje na pomezí filozofie a logiky. Za své profesní aktivity převzal letos v červnu Prémii Otto Wichterleho pro mladé vědce, v minulosti  ocenění ústavu za popularizaci oboru. Rozhovor pro ČTK s ním vedla Šárka Loukotová. Přečtěte si.

Zdroje jsou, chybí politická vůle, dokládá nová kniha

Kniha "Základní nepodmíněný příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny" autorů Marka Hrubce, Martina Brabce (Centrum globálních studií FLÚ AV ČR) a Markéty Minářové předkládá ucelené seznámení s problematikou v 17 zemích světa a OSN. Recenzi titulu, který se věnuje základnímu nepodmíněnému příjmu, přináší internetový deník A2larm.

Spolupracovat s autoritami v oboru, posílit mezinárodní dosah výzkumné práce a pamatovat i na rodinu

Rozhovor s Jakubem Mihálikem z Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR na portálu Vědavýzkum.cz o jeho výzkumném projektu z oblasti současné filozofie mysli, přínosech účasti v programu MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) i důležitosti podpory ze strany domovské instituce.