underlineallarticles

Grantová agentura ČR

Tvář přírody v současné francouzské fenomenologii. Výzvy nové meta-etiky a ekologie

Řešitel:Investigator:prof. Mgr. Karel Novotný, MA, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:1. 7. 2021-30. 6. 2024

Význam jako objekt - principy sémantických teorií

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Normalizace a vznik: Přehodnocení dynamiky matematiky Případ Prahy v první polovině 19. století

Řešitel:Investigator:Elías Fuentes Guillén
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA - Junior Star
Trvání:Duration:2023-2027

Věrohodné lékařství: Galénova metoda zkoumání a důkazu

Řešitel:Investigator:Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Vědění a pochybování: tradice britské epistemické logiky v pozdním středověku

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Učenecké publikační strategie a korespondenční sítě pobělohorských českých zemí (1622 - 1667)

Řešitel:Investigator:Mgr. Iva Lelková, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Spor Viklefa a jeho 45 článků v evropské perspektivě

Řešitel:Investigator:Mgr. Dušan Coufal, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Morální argumentace u Jana Caramuela z Lobkovic v kontextu probabilismu

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Genealogie československého stalinismu 1929–1953: konceptualizace, reprezentace, komunikace

Řešitel:Investigator:doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Koaliční a epistemické logiky; intenzionální přístup ke skupinám

Řešitel:Investigator:RNDr. Ondrej Majer, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2022-2025