underlineallarticles

Akademie věd ČR

Meaningful Formalism. A Philosophy of Mathematics for type theory

Řešitel:Investigator:Ansten Klev, Ph. D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Projekt:Project:Prémie Lumina quaeruntur
Trvání:Duration:2021 - 2025

Interdisciplinary Research Lab for Bioethics

Řešitel:Investigator:Geoffrey Dierckxens, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Projekt:Project:Prémie Lumina quaeruntur
Trvání:Duration:2020-2024

Formální epistemologie

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Program:Programme:Akademická prémie – Praemium Academiae
Trvání:Duration:2016–2022

Literární technologie vědy: role textů, zápisů a médií v utváření vědeckého poznání

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd

Řešitel:Investigator:doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Filosofie v experimentu

Řešitel:Investigator:RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky