underlineallarticles

Strategie rozvoje mezinárodní spolupráce

Strategie rozvoje mezinárodní spolupráce a internacionalizace Filosofického ústavu AV ČR

Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. (dále jen „FLÚ“) je výzkumným pracovištěm neuniverzitního typu, jehož hlavním posláním je přispět k rozvoji světového bádání v oblasti filosofie a příbuzných oborů. Jedním z hlavních cílů FLÚ je zajistit, aby české humanitní vědy trvale udržovaly kontakt s evropskou a světovou vědou a aktivně ji pomáhaly utvářet. Je proto nezbytné, aby ústav těsně spolupracoval se zahraničními vědeckými institucemi a univerzitami, inspiroval se tamější dobrou praxí, systematicky podporoval obousměrnou mobilitu vědeckých pracovníků a vytvářel podmínky pro internacionalizaci svých vědeckých týmů. Ze stejných důvodů je nezbytné, aby se ústav aktivně zapojoval do mezinárodních vědeckých struktur a sdružení, jakož i do evropských grantových schémat.

Celý dokument

Strategie rozvoje mezinárodní spolupráce a internacionalizace Filosofického ústavu AV ČR

Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. (dále jen „FLÚ“) je výzkumným pracovištěm neuniverzitního typu, jehož hlavním posláním je přispět k rozvoji světového bádání v oblasti filosofie a příbuzných oborů. Jedním z hlavních cílů FLÚ je zajistit, aby české humanitní vědy trvale udržovaly kontakt s evropskou a světovou vědou a aktivně ji pomáhaly utvářet. Je proto nezbytné, aby ústav těsně spolupracoval se zahraničními vědeckými institucemi a univerzitami, inspiroval se tamější dobrou praxí, systematicky podporoval obousměrnou mobilitu vědeckých pracovníků a vytvářel podmínky pro internacionalizaci svých vědeckých týmů. Ze stejných důvodů je nezbytné, aby se ústav aktivně zapojoval do mezinárodních vědeckých struktur a sdružení, jakož i do evropských grantových schémat.

Celý dokument