underlineallarticles

Strategie rozvoje mezinárodní spolupráce

Strategie rozvoje mezinárodní spolupráce a internacionalizace Filosofického ústavu AV ČR

Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. (dále jen „FLÚ“) je výzkumným pracovištěm neuniverzitního typu, jehož hlavním posláním je přispět k rozvoji světového bádání v oblasti filosofie a příbuzných oborů. Jedním z hlavních cílů FLÚ je zajistit, aby české humanitní vědy trvale udržovaly kontakt s evropskou a světovou vědou a aktivně ji pomáhaly utvářet. Je proto nezbytné, aby ústav těsně spolupracoval se zahraničními vědeckými institucemi a univerzitami, inspiroval se tamější dobrou praxí, systematicky podporoval obousměrnou mobilitu vědeckých pracovníků a vytvářel podmínky pro internacionalizaci svých vědeckých týmů. Ze stejných důvodů je nezbytné, aby se ústav aktivně zapojoval do mezinárodních vědeckých struktur a sdružení, jakož i do evropských grantových schémat.

Strategické priority rozvoje mezinárodní spolupráce a internacionalizace FLÚ:

 • 1. Dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery na základě uzavřených smluv o spolupráci

 • 2. Větší mezinárodní projekty, na jejichž realizaci se bude podílet více oddělení FLÚ

 • 3. Aktivní účast v mezinárodních vědeckých sítích jako významná součást internacionalizace FLÚ

 • 4. Individuální a týmové mobility a s nimi spojená mezinárodní výměna vědeckých poznatků a zkušeností

 • 5. Podpora mezinárodního publikování

 • 6. Podpora mezinárodní grantové činnosti

 • 7. Podpora doktorského studia ve spolupráci se zahraničními univerzitami

 • 8. Podpora internacionalizace týmů FLÚ

Strategie rozvoje mezinárodní spolupráce a internacionalizace Filosofického ústavu AV ČR

Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. (dále jen „FLÚ“) je výzkumným pracovištěm neuniverzitního typu, jehož hlavním posláním je přispět k rozvoji světového bádání v oblasti filosofie a příbuzných oborů. Jedním z hlavních cílů FLÚ je zajistit, aby české humanitní vědy trvale udržovaly kontakt s evropskou a světovou vědou a aktivně ji pomáhaly utvářet. Je proto nezbytné, aby ústav těsně spolupracoval se zahraničními vědeckými institucemi a univerzitami, inspiroval se tamější dobrou praxí, systematicky podporoval obousměrnou mobilitu vědeckých pracovníků a vytvářel podmínky pro internacionalizaci svých vědeckých týmů. Ze stejných důvodů je nezbytné, aby se ústav aktivně zapojoval do mezinárodních vědeckých struktur a sdružení, jakož i do evropských grantových schémat.

Strategické priority rozvoje mezinárodní spolupráce a internacionalizace FLÚ:

 • 1. Dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery na základě uzavřených smluv o spolupráci

 • 2. Větší mezinárodní projekty, na jejichž realizaci se bude podílet více oddělení FLÚ

 • 3. Aktivní účast v mezinárodních vědeckých sítích jako významná součást internacionalizace FLÚ

 • 4. Individuální a týmové mobility a s nimi spojená mezinárodní výměna vědeckých poznatků a zkušeností

 • 5. Podpora mezinárodního publikování

 • 6. Podpora mezinárodní grantové činnosti

 • 7. Podpora doktorského studia ve spolupráci se zahraničními univerzitami

 • 8. Podpora internacionalizace týmů FLÚ
https://lekarnapodstrani.com/