underlineallarticles

projekty

Abrahámovy ženy. Polygamie ve středověké teologii a filosofii (1100-1350)

Řešitel:Investigator:Dr. (Phil.) Pavel Blažek, Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2022-2024

Alchymie vůní. Rekonstrukce starověkých řecko-egyptských parfemářských postupů: Experimentální přístup k dějinám vědy

Řešitel:Investigator:Dr. Sean Coughlin., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – JUNIOR STAR
Trvání:Duration:VII/2021–VI/2026

Aristotelský důkaz v teoriii a praxi Galénovy lékařské vědy

Řešitel:Investigator:Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Duální modely fenomenálního vědomí

Řešitel:Investigator:Doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:Filozofická fakulta ZU v Plzni
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Establishing the Center for Environmental and Technology Ethics - Prague (CETE-P)

Řešitel:Investigator:Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Program:Programme:HORIZON.4.1.3 - ERA-Chairs
Trvání:Duration:2023-2027

Fenomenologická zkoumání zvukových prostředí

Řešitel:Investigator:Doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Genealogie československého stalinismu 1929–1953: konceptualizace, reprezentace, komunikace

Řešitel:Investigator:doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Grantový a negrantový výzkum v České republice: scientometrická analýza a modelování témat

Řešitel:Investigator:PhDr. Radim Hladík, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorské granty (2015 - 2022)
Trvání:Duration:2020–2022

Historiam videre. Svědectví, zkušenost a empirická evidence v raně novověké historiografii českých zemí

Řešitel:Investigator:Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze

Řešitel:Investigator:Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o., Masarykova univerzita
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2020 – 2023

Podkategorie