underlineallarticles

projekty

Logické modely usuzování a argumentace v přirozeném jazyce

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

CLMPTS

Řešitel:Investigator:doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ostatní
Trvání:Duration:2019

Česko–polské fórum

Řešitel:Investigator:doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ostatní
Trvání:Duration:2019

Duše a smrt: nejstarší eschatologické představy v antickém Řecku

Řešitel:Investigator:doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2019–2021

Etika provozu autonommních vozidel

Řešitel:Investigator:PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2018–2021

Europa humanistica II. Čeští a moravští editoři a překladatelé a antická tradice na přelomu 15. a 16. století

Řešitel:Investigator:Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2019–2021

Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění

Řešitel:Investigator:Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2019–2021

Filosofie v experimentu

Řešitel:Investigator:RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Formální epistemologie

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Program:Programme:Akademická prémie – Praemium Academiae
Trvání:Duration:2016–2022

Hadas Lebelová. Filon Alexandrijský

Řešitel:Investigator:Mgr. Vladimír Nedvídek
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo kultury
Trvání:Duration:2019–2020

Podkategorie