underlineallarticles

projekty

Abrahámovy ženy. Polygamie ve středověké teologii a filosofii (1100-1350)

Řešitel:Investigator:Dr. (Phil.) Pavel Blažek, Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2022-2024

Alchymie vůní. Rekonstrukce starověkých řecko-egyptských parfemářských postupů: Experimentální přístup k dějinám vědy

Řešitel:Investigator:Dr. Sean Coughlin., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – JUNIOR STAR
Trvání:Duration:VII/2021–VI/2026

Aristotelský důkaz v teoriii a praxi Galénovy lékařské vědy

Řešitel:Investigator:Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Dopady financování výzkumu na výzkumná témata (TOPFUN)

Řešitel:Investigator:Mgr. Radim Hladík, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2020 – 2021

Duální modely fenomenálního vědomí

Řešitel:Investigator:Doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:Filozofická fakulta ZU v Plzni
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Duše a smrt: nejstarší eschatologické představy v antickém Řecku

Řešitel:Investigator:doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2019–2022

Etika provozu autonommních vozidel

Řešitel:Investigator:PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2018–2021

Fenomenologická zkoumání zvukových prostředí

Řešitel:Investigator:Doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského středověkého vědění

Řešitel:Investigator:Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2019–2022

Filosofie v experimentu

Řešitel:Investigator:RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Podkategorie