underlineallarticles

Doktorské studium

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., má v současné době společně s partnerskými univerzitami akreditovány čtyři doktorské studijní programy.

1) V doktorském studijním programu Filozofie studijní obor Filozofie (ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze). Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia jsou 4 roky. Studijní program Philosophy je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 31. prosince 2024. Studijní program Filozofie se standardní dobou studia 3 roky je akreditován do 31. října 2020.

2) V doktorském studijním programu Filozofie výchovy a vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze). Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia je 4 roky. Společná akreditace je aktuálně platná do 29. září 2029. Další informace ZDE.

3) V doktorském studijním programu Filozofie studijní obor Filozofie náboženství (ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze). Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia je 4 roky. Studijní obor je akreditován rovněž v anglickém a německém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 31. března 2024.

4) V doktorském studijním programu Filozofie a dějiny vědy a techniky (ve spolupráci s Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni). Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní doba studia je 4 roky. Studijní program je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 13. srpna 2029. Další informace ZDE.

Společně akreditované doktorské studijní programy umožňují doktorandům mj. zvolit si školitele svého doktorského studia mezi pracovníky Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.. Osobní profily pracovníků včetně jejich badatelských specializací a výběru témat, jimž se věnují, jsou přístupné v rámci seznamu pracovníků FLÚ AV ČR v sekci Lidé, popř. v sekci Vědecké útvary. Seznam aktuálně školících pracovníků a jejich doktorandů je přístupný z levého menu.

Doktorský studijní program Filosofie ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na svém zasedání dne 23. srpna 2018 udělila Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Filozofie, která je realizována na TF JU ve spolupráci s FLÚ AV ČR, pro doktorský typ studijního programu na 10 let, tj. do roku 2028. Forma studia je prezenční i kombinovaná se standardní délkou studia 4 roky.

Kontaktní osobou pro oblast postgraduálního studia ve FLÚ je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.