underlineallarticles

Doktorské studium

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., má v současné době společně s partnerskými univerzitami akreditováno sedm doktorských studijních programů.

1) Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze je realizován doktorský studijní program Filozofie, studijní obor Filozofie. Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia jsou 4 roky. Studijní program Philosophy je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 31. prosince 2024. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Leták ke stažení a další informace ZDE.

2) Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze je realizován doktorský studijní program Latinská medievistika a novolatinská studia. Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia je 4 roky. Studijní program Medieval Latin and Neo-Latin Studies je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Podrobné informace o programu včetně tematických okruhů disertačních prací jsou k dispozici ZDE. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Další informace ZDE.

3) Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze je realizován doktorský studijní program Filozofie, studijní obor Filozofie náboženství. Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia jsou 4 roky. Studijní obor Philosophy of Religion je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 31. března 2024. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Další informace ZDE.

4) Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze je realizován doktorský studijní program Filozofie výchovy a vzdělávání. Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia jsou 4 roky. Studijní program Philosophy of Education je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 29. září 2029. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Leták ke stažení a další informace ZDE

5) Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity je realizován doktorský studijní program Bioetika. Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia je 4 roky. Studijní program Bioethics je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 31. prosince 2024. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Další informace ZDE.

6) Ve spolupráci s Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni je realizován doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky. Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní doba studia je 4 roky. Studijní program History and Philosophy of Science and Technology je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 13. srpna 2029. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Další informace ZDE.

7) Ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je realizován program Filozofie. Forma studia je prezenční i kombinovaná se standardní délkou studia 4 roky. Společná akreditace je aktuálně platná do 23. září 2029. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Leták ke stažení a další informace ZDE.

Společně akreditované doktorské studijní programy umožňují doktorandům mj. zvolit si školitele svého doktorského studia mezi pracovníky Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Osobní profily pracovníků včetně jejich badatelských specializací a výběru témat, jimž se věnují, jsou přístupné prostřednictvím seznamu pracovníků FLÚ AV ČR v sekci Lidé, popř. v sekci Vědecké útvary.

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. uzavřel 25. srpna 2020 Dohodu o spolupráci při školení doktorandů s Fakultou dějin, umění a regionálních studií Univerzity Lipsko (Fakultät für Geschichte, Kunst und Regionalwissenschaften der Universität Leipzig), Fakultou sociálních věd a filosofie Univerzity Lipsko (Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität Leipzig) a Leibnizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO). Dohoda umožňuje, aby začínající badatelé, které FLÚ AV ČR navrhl k přijetí mezi lipské doktorandy, absolvovali doktorské studium v souladu s pravidly doktorského studia stanovenými příslušnou fakultou. Kontaktní osobou pro tuto spolupráci je Mgr. Václav Žůrek, Ph.D. Plné znění Dohody je k dispozici ZDE.

Kontaktní osobou pro oblast postgraduálního studia ve FLÚ je PhDr. Pavel Baran, CSc.

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., má v současné době společně s partnerskými univerzitami akreditováno sedm doktorských studijních programů.

1) Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze je realizován doktorský studijní program Filozofie, studijní obor Filozofie. Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia jsou 4 roky. Studijní program Philosophy je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 31. prosince 2024. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Leták ke stažení a další informace ZDE

2) Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze je realizován doktorský studijní program Latinská medievistika a novolatinská studia. Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia je 4 roky. Studijní program Medieval Latin and Neo-Latin Studies je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Podrobné informace o programu včetně tematických okruhů disertačních prací jsou k dispozici ZDE. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Další informace ZDE.

3) Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze je realizován doktorský studijní program Filozofie, studijní obor Filozofie náboženství. Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia jsou 4 roky. Studijní obor Philosophy of Religion je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 31. března 2024. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Další informace ZDE.

4) Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze je realizován doktorský studijní program Filozofie výchovy a vzdělávání. Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia jsou 4 roky. Studijní program Philosophy of Education je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 29. září 2029. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Leták ke stažení a další informace ZDE

5) Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity je realizován doktorský studijní program Bioetika. Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia je 4 roky. Studijní program Bioethics je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 31. prosince 2024. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Další informace ZDE.

6) Ve spolupráci s Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni je realizován doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky. Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní doba studia je 4 roky. Studijní program History and Philosophy of Science and Technology je akreditován rovněž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktuálně platná do 13. srpna 2029. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Další informace ZDE.

7) Ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je realizován program Filozofie. Forma studia je prezenční i kombinovaná se standardní délkou studia 4 roky. Společná akreditace je aktuálně platná do 23. září 2029. Kontaktní osobou pro tento program je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Leták ke stažení a další informace ZDE.

Společně akreditované doktorské studijní programy umožňují doktorandům mj. zvolit si školitele svého doktorského studia mezi pracovníky Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Osobní profily pracovníků včetně jejich badatelských specializací a výběru témat, jimž se věnují, jsou přístupné prostřednictvím seznamu pracovníků FLÚ AV ČR v sekci Lidé, popř. v sekci Vědecké útvary.

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. uzavřel 25. srpna 2020 Dohodu o spolupráci při školení doktorandů s Fakultou dějin, umění a regionálních studií Univerzity Lipsko (Fakultät für Geschichte, Kunst und Regionalwissenschaften der Universität Leipzig), Fakultou sociálních věd a filosofie Univerzity Lipsko (Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität Leipzig) a Leibnizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO). Dohoda umožňuje, aby začínající badatelé, které FLÚ AV ČR navrhl k přijetí mezi lipské doktorandy, absolvovali doktorské studium v souladu s pravidly doktorského studia stanovenými příslušnou fakultou. Kontaktní osobou pro tuto spolupráci je Mgr. Václav Žůrek, Ph.D. Plné znění Dohody je k dispozici ZDE.

Kontaktní osobou pro oblast postgraduálního studia ve FLÚ je PhDr. Pavel Baran, CSc.