underlineallarticles

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vědět a přesvědčovat

Řešitel:Investigator:Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2022-2023

Dopady financování výzkumu na výzkumná témata (TOPFUN)

Řešitel:Investigator:Mgr. Radim Hladík, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2020 – 2021

LINDAT/CLARIAH-CZ

Řešitel:Investigator:Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Radim Hladík, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2019–2022