underlineallarticles

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Dopady financování výzkumu na výzkumná témata (TOPFUN)

Řešitel:Investigator:Mgr. Radim Hladík, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2020 – 2021

LINDAT/CLARIAH-CZ

Řešitel:Investigator:Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Radim Hladík, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2019–2022

Média kulturní opozice v Československu

Řešitel:Investigator:Ústav pro českou literaturu AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Jan Mervart, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program:Programme:COST
Trvání:Duration:2018–2021

Soudy a souzení v rakouské filosofii

Řešitel:Investigator:Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2019–2021