underlineallarticles

HR Excellence in Research Award

HR 01 barevne

Dne 14. ledna 2020 se Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. zavázal k dodržování Evropské charty pro výzkumné pracovníky  (Charta) a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Kodex). Tímto krokem byl zahájen proces získání HR Excellence in Research Award – zkráceně HR Award. Držitelem prestižního ocenění HR Award se Filosofický ústav stal dne 17. července 2021 a zároveň získal právo užívat logo HR Award. Udělení Certifikátu HR Award je potvrzením evropského standardu péče o výzkumné pracovníky, otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení a kvalitního pracovního prostředí.

Pro instituci a její zaměstnance představuje:

  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje a strategickou podporu kariérního růstu;
  • vytvoření pracovního prostředí podporujícího excelentní vědu a inovace;
  • zvýšení prestiže a atraktivity instituce na národní i mezinárodní úrovni;
  • bonifikaci v získávání finančních prostředků z grantů (např. Horizon Europe, TA ČR);
  • internacionalizaci, otevřenost, transparentnost a vyšší atraktivitu při oslovování pracovníků ze zahraničí.

Filosofický ústav AV ČR realizuje aktivity související se zaváděním HR Award v letech 2020 až 2022 v rámci projektu "Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR" (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014626), který je spolufinancovaný z fondů EU. Implementace principů Charty a Kodexu zahrnuje víceúrovňové kroky. V roce 2020 proběhl proces sebehodnocení organizace, který vedl k vypracování gap analýzy a přípravě akčního plánu pro následující 2 roky. Po obdržení ocenění HR Award bude FLÚ AV ČR pracovat se schváleným akčním plánem a dojde k nastavení a rozvoji strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy (The Human Resources Strategy for Researchers; dále HRS4R).

Do procesu zavádění HR Award je zapojena Pracovní skupina HRS4R (Working Group HRS4R), sestavená ze zástupců všech oddělení, napříč vědeckými úrovněmi R1-R4 a která se aktivně podílí na procesu sebehodnocení organizace a na implementaci strategických opatření. Úzce spolupracuje s Řídícím výborem (Steering Committee), který je složen ze zástupců vedení ústavu, výzkumných a hospodářských pracovníků/pracovnic a který dohlíží na realizaci jednotlivých etap a který zároveň funguje jako poradní orgán.

Na těchto webových stránkách máte možnost postupně nacházet aktualizované informace související s průběhem celého procesu a klíčové dokumenty s ním spojené.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na náš HR tým:

  • Ing. Petra Saláková-Zákostelecká, HR manažerka (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 221 183 213)
  • Marie Kolárová, Specialistka pro rozvoj a vzdělávání (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 731 617 389)
  • Bc. Anna Kratochvílová, Konzultantka pro zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 221 183 213)

Budeme vděční za vaše zapojení do chystaných aktivit a za vaše podněty či nápady! 

Harmonogram projektu

2. implementační fáze (24 měsíců od udělení ocenění): 2021-2023
Implementace AP 07/2021 – 06/2023
Interní hodnocení 09/2022 – 11/2022
Revize AP 12/2022 – 02/2023
Připomínkování/schválení rev. AP 03/2023 – 04/2023
Překlad do AJ 05/2023
Odeslání RAP Evropské komisi 06/2023
Implementace RAP období dalších 3 let 2023 - 2026
Vnější hodnocení Evropskou komisí r. 2026  r. 2026  
   
1. počáteční fáze (12 měsíců): 2020-2021
Dotazníkové šetření 06/2020
Fokusní skupiny 07/2020 – 08/2020
Tvorba GAP 09/2020 – 10/2020
Sestavování AP 11/2020 – 12/2020
Odeslání GAP + AP Evropské komisi 03/2021
Získání certifikátu HR Award 07/2021

 

Logolink OP VVV cz frame res