underlineallarticles

HR Excellence in Research Award

HR 01 barevne

Dne 14. ledna 2020 se Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. zavázal k dodržování Evropské charty pro výzkumné pracovníky  (Charta) a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Kodex). Tímto krokem byl zahájen proces získání HR Excellence in Research Award – zkráceně HR Award. Držitelem prestižního ocenění HR Award se Filosofický ústav stal dne 17. července 2021 a zároveň získal právo užívat logo HR Award. Udělení Certifikátu HR Award je potvrzením evropského standardu péče o výzkumné pracovníky, otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení a kvalitního pracovního prostředí.

Pro instituci a její zaměstnance představuje:

  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje a strategickou podporu kariérního růstu;
  • vytvoření pracovního prostředí podporujícího excelentní vědu a inovace;
  • zvýšení prestiže a atraktivity instituce na národní i mezinárodní úrovni;
  • bonifikaci v získávání finančních prostředků z grantů (např. Horizon Europe, TA ČR);
  • internacionalizaci, otevřenost, transparentnost a vyšší atraktivitu při oslovování pracovníků ze zahraničí.

Filosofický ústav AV ČR realizuje aktivity související se zaváděním HR Award v letech 2020 až 2022 v rámci projektu "Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR" (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014626), který je spolufinancovaný z fondů EU. Implementace principů Charty a Kodexu zahrnuje víceúrovňové kroky. V roce 2020 proběhl proces sebehodnocení organizace, který vedl k vypracování gap analýzy a přípravě akčního plánu pro následující 2 roky. Po obdržení ocenění HR Award bude FLÚ AV ČR pracovat se schváleným akčním plánem a dojde k nastavení a rozvoji strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy (The Human Resources Strategy for Researchers; dále HRS4R).

Do procesu zavádění HR Award je zapojena Pracovní skupina HRS4R (Working Group HRS4R), sestavená ze zástupců všech oddělení, napříč vědeckými úrovněmi R1-R4 a která se aktivně podílí na procesu sebehodnocení organizace a na implementaci strategických opatření. Úzce spolupracuje s Řídícím výborem (Steering Committee), který je složen ze zástupců vedení ústavu, výzkumných a hospodářských pracovníků/pracovnic a který dohlíží na realizaci jednotlivých etap a který zároveň funguje jako poradní orgán.

Na těchto webových stránkách máte možnost postupně nacházet aktualizované informace související s průběhem celého procesu a klíčové dokumenty s ním spojené.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na náš HR tým:

  • Ing. Petra Saláková-Zákostelecká, HR manažerka (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 221 183 213)
  • Petra Cabalová, HR Generalistka (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 221 183 213)
  • Marie Kolárová, Specialistka pro rozvoj a vzdělávání (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 731 617 389)
  • Mgr. Denisa Maková, HR Konzultantka pro zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 221 183 213)

Budeme vděční za vaše zapojení do chystaných aktivit a za vaše podněty či nápady!

 

Harmonogram projektu

2. implementační fáze (24 měsíců od udělení ocenění):     2021- 2023 

Implementace AP                                                                        07/2021 – 06/2023

Interní hodnocení                                                                        09/2022 – 11/2022

Revize AP                                                                                    12/2022 – 02/2023

Připomínkování/schválení revidovaného AP                               03/2023 – 04/2023

Překlad do AJ                                                                               05/2023

Odeslání RAP Evropské komisi                                                   06/2023
(Deadline 16. 7. 2023)

Implementace RAP                                                  období dalších 3 let 2023-2026

Vnější hodnocení Evropskou komisí                                            r. 2026  

 

1. počáteční fáze (12 měsíců):                                                 2020-2021

Dotazníkové šetření                                                                   06/2020

Fokusní skupiny                                                                          07/2020 – 08/2020

Tvorba GAP                                                                               09/2020 – 10/2020

Sestavování AP                                                                           11/2020 – 12/2020

Odeslání GAP + AP Evropské komisi                                         03/2021

Získání certifikátu HR Award                                                      07/2021

 

 

Logolink OP VVV cz frame res