underlineallarticles

HR Excellence in Research Award

Dne 14. ledna 2020 se Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. zavázal k dodržování Evropské charty pro výzkumné pracovníky  (Charta) a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Kodex). Tímto krokem jsme zahájili proces získání HR Excellence in Research Award - zkráceně HR Award. Udělení Certifikátu HR Award je potvrzením evropského standardu péče o výzkumné pracovníky, otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení a kvalitního pracovního prostředí.

Pro instituci a její zaměstnance představuje:

  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje a strategickou podporu kariérního růstu;
  • vytvoření pracovního prostředí podporujícího excelentní vědu a inovace;
  • zvýšení prestiže a atraktivity instituce na národní i mezinárodní úrovni;
  • bonifikaci v získávání finančních prostředků z grantů (např. Horizon Europe, TA ČR);
  • internacionalizaci, otevřenost, transparentnost a vyšší atraktivitu při oslovování pracovníků ze zahraničí.

Filosofický ústav AV ČR realizuje aktivity související se zaváděním HR Award v letech 2020 až 2022 v rámci projektu "Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR" (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014626), který je spolufinancovaný z fondů EU. Implementace principů Charty a Kodexu zahrnuje víceúrovňové kroky. Filosofický ústav AV ČR je nyní v roli žadatele o udělení ocenění HR Award a letos proběhne proces sebehodnocení organizace, který povede k vypracování gap analýzy a přípravě akčního plánu pro následující 2 roky. Po obdržení ocenění HR Award bude FLÚ AV ČR pracovat se schváleným akčním plánem a dojde k nastavení a rozvoji strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy (The Human Resources Strategy for Researchers).

V rámci procesu sebehodnocení a v souvislosti se sběrem dat pro gap analýzu proběhnou dotazníková šetření a bude uspořádáno několik setkání pro zaměstnance FLÚ např. formou fokusních skupin. Cílem sebehodnocení instituce bude shromáždit komplexní pohled zaměstnanců na fungování organizace a zakomponovat výsledky tohoto šetření do závěrů gap analýzy a následně akčního plánu. Do procesu zavádění HR Award bude rovněž zapojen řídící výbor (Steering Committee) složený ze zástupců vedení ústavu, výzkumných a hospodářských pracovníků/pracovnic, který bude dohlížet na realizaci jednotlivých etap a fungovat jako poradní orgán.

Na těchto webových stránkách budete mít možnost postupně nacházet aktualizované informace související s průběhem celého procesu a klíčové dokumenty s ním spojené.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Váš HR tým:

  • Mgr. Magdalena Krajewska, HR Manažerka (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 221 183 213)
  • Petra Cabalová, HR Generalistka (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 221 183 213)
  • Bc. Marie Kolárová, Specialistka pro rozvoj a vzdělávání (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 731 617 389)

Budeme vděční za vaše zapojení do chystaných aktivit a za vaše podněty či nápady!

Logolink OP VVV cz frame res