underlineallarticles

Vnitřní oznamovací systém

Pracoviště jako povinná osoba podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále „zákon“) vede tzv. vnitřní oznamovací systém pro účely podávání a posuzování oznámení ve smyslu zákona.

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které:

 • má znaky trestného činu, nebo
 • je přestupkem, za který je stanovena sazba pokuty alespoň 100 tis. Kč,
 • nebo porušuje jiný právní předpis ČR nebo předpis Evropské unie v zákonem definovaných oblastech,

pokud k němu došlo nebo má dojít na pracovišti a pokud se o něm oznamující osoba (tzv. whistleblower) dozvěděla v souvislosti s výkonem pracovní činnosti pro pracoviště.

Pracoviště ve smyslu zákona:

 • posuzuje oznámení, pro která se poskytuje ochrana totožnosti oznamující osoby;
 • posuzuje oznámení od osob, které pro pracoviště vykonávaly nebo vykonávají práci v základním pracovněprávním vztahu, nebo v rámci dobrovolnické činnosti, odborné praxe či stáže, resp. pracoviště ve smyslu zákona vylučuje přijímání oznámení od jiných osob.

Způsoby oznamování

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pracoviště jsou písemně, ústně, nebo na žádost osoby podávající oznámení také osobně, a to prostřednictvím kontaktů uvedených níže:

 • Písemně prostřednictvím elektronické oznamovací aplikace
  Elektronická oznamovací platforma je jednoduchá, zabezpečená aplikace sloužící k písemné komunikaci mezi oznamovatelem či oznamovatelkou a příslušnou osobou.

  Vstup do elektronické oznamovací aplikace

 • Písemně prostřednictvím e-mailu
  Oznámení prostřednictvím zabezpečeného e-mailu se zasílají na určenou e-mailovou adresu přístupnou příslušné osobě.

  E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Písemně v listinné podobě
  Oznámení v listinné podobě se zasílá poštou na korespondenční adresu organizace k rukám příslušné osoby.

  Korespondenční adresa: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Jilská 361/1, 110 00 Praha 1.

 • Ústně prostřednictvím telefonu
  Telefonicky lze podat oznámení na zabezpečené telefonní lince.

  Telefonní číslo: +420 239 050 505

 • Osobně
  Požádá-li o to oznamující osoba, bude oznámení přijato příslušnou osobou během osobní schůzky, která se uskuteční v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů.

Veškeré detailní informace o způsobech oznamování a následné komunikaci mezi příslušnou osobou a oznamovatelem jsou uvedeny v aplikaci vnitřního oznamovacího systému.

Kontakty

Kontaktní (příslušná) osoba: Petra Zákostelecká (v případě její nepřítomnosti Julie Černá)

Telefonní číslo: +420 239 050 505
E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Korespondenční adresa: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Jilská 361/1, 110 00 Praha 1.

Informace o podaném oznámení

Zásady zpracování osobních údajů