underlineallarticles

Strategie AV21

Logo strategie V1 sStrategie Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské výzvy promyšlenou formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Základní programový rámec Strategie AV21 byl přijat Akademickým sněmem v prosinci 2014. Výzkumné programy Akademie věd ČR jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím. Výzkumné programy jsou navrhovány a formulovány po dohodě vedení Akademie věd s řediteli pracovišť s přihlédnutím k trendům světové vědy, společenské relevanci a Národním prioritám orientovaného výzkumu.

Filosofický ústav AV ČR se podílí na následujících programech Strategie AV 21:


Odolná společnost pro 21. století
 (koordinuje FLÚ AV ČR, doc. Alice Koubová)

Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby

Naděje a rizika digitálního věku

Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací

Paměť v digitálním věku

Efektivní veřejné politiky a současná společnost

Název aktivity: Současná etika (PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.)

Formy a funkce komunikace

Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy