underlineallarticles

Konference 2011

DIES BIBLIOGRAPHICUS. Recenzní kolokvium o nových publikacích z dějin starší filosofie
4. 2., FLÚ AV ČR, Praha
Program

The International Conference Company Towns of the Baťa Concern
24.-25. 3., AKC, Praha
Web konference

Fictionality, Possibility, Reality / II
18.-21. 4., vila Lanna, Praha
Web konference

Logika, sémantika, dialektika
28.-30. 4., AKC, Praha
Web konference

Philosophy and Social Science
11.-15. 5., vila Lanna, Praha
Program

Leiblichkeit und Sozialität im Kontext der philosophischen Anthropologie
16.-18. 5., AKC a Goethe-Institut Prag, Praha
Program

Normativity of Meaning: Sellarsian Perspectives
24.-27. 5., vila Lanna, Praha

Situating Religious Controversy: Textual Transmission and Networks of Readership, 1378-1536
26.-27. 5., AKC, Praha
Program

Od informační společnosti ke společnosti vědění: reloaded. e-Participation – e-Identity – e-Society
15.-17. 6., AKC a AV ČR, Praha
Program, zpráva o konferenci

LOGICA 2011
20.-24. 6., klášter Hejnice
Program

Belief and Doubt in David Hume
6.-8. 9., vila Lanna, Praha
Program

Transnational and Global Tensions
17.-18. 9., AKC, Praha

Hegel über Freiheit und Bildung
5.-7. 10., vila Lanna, Praha
Program

Obscuritas in the Middle Ages
6.-8. 10., AKC, Praha
Program

XXVIII. Mezinárodní komeniologické kolokvium Komenský a soudobá politická teorie a praxe
12.-13. 10., Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod
Program

Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept
25.-26. 10., Rakouské kulturní fórum, Praha
Program

Prague Workshop on Logic of Questions
26.-27. 10., AKC, Praha
Program

Kommunikation im Krieg im späten Mittelalter
1.-3. 12., AKC, Praha
Program