underlineallarticles

projekty

Neortodoxní ortodoxie: Pozapomenutý příběh hledání "skutečné" marxistické vědy ve východní Evropě

Řešitel:Investigator:Monika Woźniak Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Postdoctoral Fellowship Incoming
Trvání:Duration:2022-2024

Network of Letters (NETLET) – korespondence intelektuálních elit v přelomových dobách českých dějin z digitální perspektivy

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitel:Co-Investigator:Knihovna AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Ústav pro českou literaturu AV Č
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo kultury
Trvání:Duration:2023-2027

Normalizace a vznik: Přehodnocení dynamiky matematiky Případ Prahy v první polovině 19. století

Řešitel:Investigator:Elías Fuentes Guillén
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA - Junior Star
Trvání:Duration:2023-2027

Obchod – peníze – lichva. Pražští měšťané v ekonomickém prostoru Evropy (13.–15. století)

Řešitel:Investigator:PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorské granty (2015 - 2022)
Trvání:Duration:2020–2022

Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace)

Řešitel:Investigator:PhDr. Pavel Soukup, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO (2019 - 2030)
Trvání:Duration:2019–2024

Podoby humanismu v literatuře českých zemí II (Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands, Part II)

Řešitel:Investigator:PhDr. Lucie Storchová Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2022-2024

Pohané a křesťané. Christianizace v Českém a Polském království ve středověku

Řešitel:Investigator:doc. Martin Nodl Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Lead Agency
Trvání:Duration:2022-2024

Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové opory

Řešitel:Investigator:doc. Mgr. Martin Hájek, FSV UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Radim Hladík, Ph.D., filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2021 – 2023

Raněnovověká Bohemia litteraria. Žánrová diferenciace novolatinské literatury v českých zemích

Řešitel:Investigator:PhDr. Josef Förster Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2022-2024

Podkategorie