underlineallarticles

projekty

Interdisciplinary Research Lab for Bioethics

Řešitel:Investigator:Geoffrey Dierckxens, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Projekt:Project:Prémie Lumina quaeruntur
Trvání:Duration:2020-2024

Jan Marek Marci z Kronlandu (1595-1667) v souvislostech českého filozofického baroka

Řešitel:Investigator:1. LF, Univerzita Karlova
Spoluřešitel:Co-Investigator:Filosofický ústav AV ČR, Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

K nové ontologii společenské soudržnosti

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2019–2021

Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

LINDAT/CLARIAH-CZ

Řešitel:Investigator:Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Radim Hladík, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2019–2022

Literární technologie vědy: role textů, zápisů a médií v utváření vědeckého poznání

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Logická struktura informačních kanálů

Řešitel:Investigator:Dr. Vít Punčochář., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – JUNIOR STAR
Trvání:Duration:2021–2025

Matematika v Českých zemích: od jezuitského učení po Bernarda Bolzana

Řešitel:Investigator:Dr. Davide Crippa
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorské granty (2015 - 2022)
Trvání:Duration:2019–2021

Meaningful Formalism. A Philosophy of Mathematics for type theory

Řešitel:Investigator:Ansten Klev, Ph. D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Projekt:Project:Prémie Lumina quaeruntur
Trvání:Duration:2021 - 2025

Média kulturní opozice v Československu

Řešitel:Investigator:Ústav pro českou literaturu AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Jan Mervart, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program:Programme:COST
Trvání:Duration:2018–2021

Podkategorie