underlineallarticles

projekty

K nové ontologii společenské soudržnosti

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2019–2022

Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

LINDAT/CLARIAH-CZ

Řešitel:Investigator:Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Radim Hladík, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2019–2022

Literární technologie vědy: role textů, zápisů a médií v utváření vědeckého poznání

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Logická struktura informačních kanálů

Řešitel:Investigator:Dr. Vít Punčochář., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – JUNIOR STAR
Trvání:Duration:2021–2025

Meaningful Formalism. A Philosophy of Mathematics for type theory

Řešitel:Investigator:Ansten Klev, Ph. D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Projekt:Project:Prémie Lumina quaeruntur
Trvání:Duration:2021 - 2025

Metaphysical systems in theological work of Marius Victorinus and their sources

Řešitel:Investigator:Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2014-2017

Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Urban, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2018–2021

Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace

Řešitel:Investigator:Mgr. Karel Šebela, Ph.D., Filozofická fakulta UP
Spoluřešitel:Co-Investigator:doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2019–2022

Neortodoxní ortodoxie: Pozapomenutý příběh hledání "skutečné" marxistické vědy ve východní Evropě

Řešitel:Investigator:Monika Woźniak Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Postdoctoral Fellowship Incoming
Trvání:Duration:2022-2024

Podkategorie