underlineallarticles

Ocenění a stipendia 2013-2021

2023

Davide Crippa, Ph.D.: Prémie Lumina quaeruntur, více ZDE.

Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.: Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let, více ZDE.

Mgr. Martin Zach, Ph.D.: Cena AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, více ZDE.

Mgr. Martin ŠormCEFRES PLATFORM AWARD za nejlepší článek v oblasti společenských a humanitních věd v mezinárodním recenzovaném časopise, více ZDE

2022

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.: Cena Nakladatelství Academia za knihu Obrana asistované smrti, více ZDE.

Doc. Petr Hlaváček. Ph.D.: Cena předsedkyně AV ČR za popularizaci vědy, více ZDE

2021

Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D.: Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let, více ZDE.

Dušan Coufal, Th.D.: Cena Akademie věd ČR za práci na publikaci Turnaj víry o mezinárodních dopadech husitství, více ZDE  

2020

Mgr. Petr Pavlas, Ph.D.: Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let, více ZDE

prof. PhDr. Pavel KoubaJmenování emeritním členem akademické obce Filozofické fakulty UK za dlouholetou pedagogickou a vědeckou práci, více ZDE

Ansten Mørch Klev, PhDPrémie Lumina quaeruntur, více ZDE

Ing. Ivan Chvatík, dr. h. cJmenování emeritním vědeckým pracovníkem za celoživotní úspěšnou práci spjatou s uchováním, zpřístupněním a šířením myšlenek a díla profesora Jana Patočky, více ZDE

PhDr. Zuzana Parusniková, CSc.Titul doktor věd udělovaný Akademií věd ČR, více ZDE

Mgr. Jan Kuneš, Ph.D., prof. Milan Sobotka, Dr.Sc.: Cena Nakladatelství Academia v kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce za překlad díla Fenomenologie duchavíce ZDE

Ing. Ivan Chvatík, dr. h. cCena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, více ZDE

Mgr. Petr Pavlas, Ph.D.: Cena Josefa Hlávky 2020, více ZDE

prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.Čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách, více ZDE

2019

PhDr. Jiří Beneš: Čestná medaile Jana Ámose Komenského

M.A. Geoffrey Dierckxsens, Ph.D.Prémie Lumina quaeruntur, více ZDE

RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D., Ph.D.: Cena předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2019, více ZDE

Doc. PhDr. Jiří PecharPamětní medaile Jana Patočky, více ZDE 

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.: medaile De scientia et humanitate optime meritis, více ZDE

2018

prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.: Cena nakladatelství Academia v kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce za publikaci Perseus a Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška, více ZDE a ZDE

Mgr. Vít Punčochář, Ph.D.Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let, více ZDE 

PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.Čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách, více ZDE

Mgr. Martin Šorm: Cena Visegrad Group Academies Young Researcher Award v oboru dějin středověku, více ZDE 

PhDr. Josef Zumr, CSc.: Pamětní medaile Jana Patočky, více ZDE

2017

PhDr. Pavel Baran, CSc.Řád za zásluhy prokázané Francii (rytíř), více ZDE 

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.Medaile Ministra obrany účastníků protikomunistického odboje  

Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.Ocenění za excelentní monografie UK 2017

Ansten Klev, Ph.D.: Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let, více ZDE  

Mgr. Václav Němec, Ph.D.Wald Press Award

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc.Cena předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2017, více ZDE 

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.Národní cena vlády Česká hlava, více ZDE 

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.Cena Neuron za přínos světové vědě za rok 2017, více ZDE

Filip Vostal. Ph.D.: Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky do 35 let za vynikající výsledky vědecké práce za knihu Zrychlující akademie: Měnící se struktura akademického času, více ZDE 

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách, více ZDE

2016

Mgr. Jan Čížek, Ph.D.: Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům odborných knih za rok 2016 za publikaci The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius (Frankfurt am Main 2016), více ZDE

doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.: udělení členství v European Academy of Sciences and Arts, se sídlem v Rakousku, za vědeckou a vedoucí činnost v oblasti globálních studií a morální a politické filosofie

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D.: Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let, více ZDE

Filip Vostal, Ph.D.: Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let, více ZDE; ocenění Komisí programu PPLZ AV ČR za mimořádně úspěšný projekt v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.Cena Vlastimila Kybala udělená Městským muzeem Slaný a městem Slaný za dlouholetou práci v oblasti kultury

2015

Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let, více ZDE a ZDE

RNDr. Adolf Filáček, CSc.Pamětní medaile Jana Patočky, více ZDE 

doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D.: Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2014 v oblasti humanitních a jazykovědných oborů za monografii Universals in Second Scholasticism (Amsterdam 2014), více ZDE

doc. Karel Novotný, Ph.D., M.A.Řád Akademických palem za vědecké zásluhy a aktivní podíl na univerzitní a vědecké spolupráci mezi Francíi a Českou republikou, více ZDE 

Mgr. Vít Punčochář: Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy vysokých škol a mladé talentované pracovníky AV ČR

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.: Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách, více ZDE

2014

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D.Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let, více ZDE

Mgr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let, více ZDE

doc. Karel Novotný, Ph.D., M.A.Cena Akademie věd České republiky za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu, udělena za publikace La genèse d'une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka (Vrin, 2013), Neue Konzepte der Phänomenalität. Essais zur Subjektivität und Leiblichkeit des Erscheinens (Königshausen und Neumann, 2013) a Corporeity and Affectivity. Dedicated to Maurice Merleau-Ponty (Brill, 2013), více ZDE 

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D.: Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy vysokých škol a mladé talentované pracovníky AV ČR

2013

prof. Erazim Kohák, Ph.D.: Řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy, udělen prezidentem republiky za celoživotní zásluhy o českou kulturu a totožnost, více ZDE

prof. Erazim Kohák, Ph.D.: Čestná medaile Ministerského předsedy vlády ČR „Za zásluhy o českou identitu", cena udělena zvláště za knihy Domov a dálava (Filosofia, 3. vyd 2013) a Hledání české filosofie (Filosofia, 2013)

prof. Erazim Kohák, Ph.D.: Cena Akademie věd ČR za popularizaci a propagaci věd, udělena předsedou Akademie věd ČR, zejména za publikaci Hledání české filosofie, více ZDE

Mgr. Jan Maršálek: Cena Miloslava Petruska, kterou uděluje Masarykova česká sociologická společnost, byla získána v soutěži o nejlepší sociologický text mladých badatelů

Mgr. Pavlína Mašková: Cena Akademie věd České republiky za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu, udělena za publikaci Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012)

Mgr. Pavlína Mašková: Cena Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd, udělena za publikaci Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012)

Mgr. Robert Novotný, Ph.D.: Cena Akademie věd České republiky za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu, udělena za publikace Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012)

Mgr. Robert Novotný, Ph.D.: Cena Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd, udělena za publikaci Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012)

prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.: Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2013, více ZDE

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.: Ocenění rektora Univerzity Karlovy za významnou publikaci, udělené za monografii Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (Praha: Scriptorium, 2011)

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.: Národní cena vlády ČR Česká hlava za rok 2013, udělená předsedou vlády za celoživotní dílo i celoživotní občanské a vědecké postoje, více ZDE a ZDE

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.: Cena Akademie věd České republiky za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu, udělená za publikaci Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012)

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.: Cena Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd, udělená za publikaci Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012)