underlineallarticles

Konference a workshopy

Filosofický ústav pořádá množství oborově významných vědeckých konferencí, a to jak domácích, tak zahraničních. V posledních pěti letech proběhlo více než sto mezinárodních konferencí s účastí předních zahraničních badatelů (blíže viz Archiv konferencí).

Mnohé konference, pořádané každoročně, si za dobu svojí existence získaly značné mezinárodní renomé. Patří mezi ně např.:

Ernst March Workshop / Werkstatt Ernst Mach, který se věnuje současným tématům analytické filosofie – od filosofie vědy, mysli nebo jazyka přes analytickou metafyziku až po teorii hodnot.

LOGICA, sympozium věnované logice a jejím interdisciplinárním souvislostem, zejména v oblasti filosofie, matematiky a lingvistiky.

Philosophy and Social Science, konference zaměřená na transdisciplinární zkoumání na pomezí filosofie, politologie, sociologie a dalších sociálních věd. Přispívá k rozvoji kritické sociální a politické teorie.

Prague Interpretation Colloquia, která pořádá oddělení analytické filosofie jako platformu pro pravidelné interdisciplinární diskuse o klíčových problémech teorie interpretace.

Pražské platónské sympozium, organizované ve spolupráci s Českou platónskou společností na téma zvoleného Platónova dialogu.