underlineallarticles

Digitální databáze

Pracovníci FLÚ se kromě jiného věnují i tvorbě a doplňování odborných digitálních databází, pokrývajících široké spektrum disciplín od klasických a medievistických studií, přes komeniologii až po bibliografické databáze věnované významným českým filosofům (Jan Patočka). Databáze jsou zdarma přístupné na internetu.

Antická inspirace ve výtvarném umění
Databáze mapuje řecko-římské dědictví v českých zemích od počátku až do současnosti. Obsahem databáze jsou umělecká díla inspirovaná klasickou tradicí, která byla vytvořena v českých zemích nebo pro zde sídlící objednavatele.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE

Antika v nápisné kultuře
Databáze dokumentuje klasické dědictví v epigrafické kultuře v českých zemích od prvních nápisných dokumentů až do současnosti. Nápis je definován jako text na trvalých materiálech (kámen, kov, keramika atd.) a na gobelínech.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE.

Bibliografie Jana Patočky
Bibliografie AJP zahrnuje veškeré publikované texty Jana Patočky od prvního časopiseckého článku z roku 1928 až dodneška. Její součástí je rovněž kompletní soupis sekundární literatury o Patočkově filosofii.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE.

Bohuslai Balbini Bohemia docta
Faksimile 1. a 2. dílu – Tractatus Imus, Tractatus IIus - Balbínova spisu Bohemia docta s možností vyhledávání podle jmen.
Vstup do databáze ZDE.

Czech medieval sources on-line
Databáze edic k dějinám českého středověku se soustředí především na díla vydaná v období, na která se nevztahují autorská práva. K březnu 2015 bylo takto publikováno celkem 580 edic.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE.

Černý klíč (Clavis nigra)
Databáze vícehlasých skladeb z bohemikálních pramenů 15.-16. stol. v černé menzurální notaci.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE

Fontes rerum Regni Bohemiae
Elektronická edice latinských kronik.
Vstup do databáze ZDE.

Hymnorum thesaurus Bohemicus
Databáze obsahuje rozpis českých duchovních písní z cca. šedesáti historických kancionálů vydávaných v průběhu 16.-18. století, což pokrývá prakticky celou kancionálovou dobovou produkci. Zahrnuje 21221 záznamů jednotlivých písní.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE.

Inscenace antického dramatu
Databáze obsahuje základní informace o českých inscenacích antických divadelních her profesionálních, poloprofesionálních i amatérských činoherních a loutkových divadel od roku 1889 do současnosti, včetně údajů o hostování zahraničních společností od roku 1960 a údajů o inscenacích České televize a Českého rozhlasu.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE

Knihopis Digital
Databáze prvotisků a starých tisků tištěných v českém jazyce, jinak též retrospektivní bibliografie českých tisků od počátku knihtisku do r. 1800.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE

Korespondence Jana Amose Komenského. Korespondence Philippa Jacoba Sachse z Löwenheimu. Korespondence Amanda Polana z Polansdorfu
Katalog korespondence J. A. Komenského, vzniklý v rámci mezinárodní databáze raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online, obsahuje 566 dopisů z let 1622-1670. Katalog korespondence Philippa Sachse von Löwenheim obsahuje 143 dopisů z let 1648-1672. Katalog korespondence Amanda Polana z Polansdorfu obsahuje 293 dopisů z let 1584-1610.
Vstup do databáze ZDE a ZDE. Více informací o databázi ZDE.

LIMUP. Databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.–16. století
Databáze obsahuje bibliografické údaje o 1198 bohemikálních liturgických rukopisech z období 12. - 18. století.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE

Repertorium jazykově českých prvotisků
Databáze literárních památek (jazykově českých prvotisků) obsahující stručnou charakteristiku, bibliografii a faksimile titulního listu a všech ilustrací.
Více informací a vstup do databáze ZDE.

Repertorium operum antihussiticorum (Repertorium protihusitských děl)
Databáze obsahuje údaje o teologických traktátech sepsaných v 15. století a namířených polemicky proti husitskému učení. Databáze soustřeďuje informace o rukopisném dochování traktátů, jejich edicích a bibliografii.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE.

Slovník českých a slovenských knihtiskařů
Databáze obsahuje informace o všech knihtiskařích, kteří někdy působili na teritoriu vymezeném někdejším Československem. Zahrnuti jsou všichni tiskaři od počátku knihtisku až do roku 1860.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE.

Slovník středověké latiny v českých zemích
Elektronický verzi Slovníku středověké latiny v českých zemích, pokrývající zatím písmena A-H, tj. úsek zahrnující první dva díly Slovníku, vydávané v letech 1977-1992 nakladatelstvím Academia.
Více informací a vstup do databáze ZDE.

Pracovníci FLÚ se kromě jiného věnují i tvorbě a doplňování odborných digitálních databází, pokrývajících široké spektrum disciplín od klasických a medievistických studií, přes komeniologii až po bibliografické databáze věnované významným českým filosofům (Jan Patočka). Databáze jsou zdarma přístupné na internetu.

Antická inspirace ve výtvarném umění
Databáze mapuje řecko-římské dědictví v českých zemích od počátku až do současnosti. Obsahem databáze jsou umělecká díla inspirovaná klasickou tradicí, která byla vytvořena v českých zemích nebo pro zde sídlící objednavatele.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE

Antika v nápisné kultuře
Databáze dokumentuje klasické dědictví v epigrafické kultuře v českých zemích od prvních nápisných dokumentů až do současnosti. Nápis je definován jako text na trvalých materiálech (kámen, kov, keramika atd.) a na gobelínech.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE.

Bibliografie Jana Patočky
Bibliografie AJP zahrnuje veškeré publikované texty Jana Patočky od prvního časopiseckého článku z roku 1928 až dodneška. Její součástí je rovněž kompletní soupis sekundární literatury o Patočkově filosofii.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE.

Bohuslai Balbini Bohemia docta
Faksimile 1. a 2. dílu – Tractatus Imus, Tractatus IIus - Balbínova spisu Bohemia docta s možností vyhledávání podle jmen.
Vstup do databáze ZDE.

Czech medieval sources on-line
Databáze edic k dějinám českého středověku se soustředí především na díla vydaná v období, na která se nevztahují autorská práva. K březnu 2015 bylo takto publikováno celkem 580 edic.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE.

Černý klíč (Clavis nigra)
Databáze vícehlasých skladeb z bohemikálních pramenů 15.-16. stol. v černé menzurální notaci.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE

Fontes rerum Regni Bohemiae
Elektronická edice latinských kronik.
Vstup do databáze ZDE.

Hymnorum thesaurus Bohemicus
Databáze obsahuje rozpis českých duchovních písní z cca. šedesáti historických kancionálů vydávaných v průběhu 16.-18. století, což pokrývá prakticky celou kancionálovou dobovou produkci. Zahrnuje 21221 záznamů jednotlivých písní.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE.

Inscenace antického dramatu
Databáze obsahuje základní informace o českých inscenacích antických divadelních her profesionálních, poloprofesionálních i amatérských činoherních a loutkových divadel od roku 1889 do současnosti, včetně údajů o hostování zahraničních společností od roku 1960 a údajů o inscenacích České televize a Českého rozhlasu.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE

Knihopis Digital
Databáze prvotisků a starých tisků tištěných v českém jazyce, jinak též retrospektivní bibliografie českých tisků od počátku knihtisku do r. 1800.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE

Korespondence Jana Amose Komenského. Korespondence Philippa Jacoba Sachse z Löwenheimu. Korespondence Amanda Polana z Polansdorfu
Katalog korespondence J. A. Komenského, vzniklý v rámci mezinárodní databáze raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online, obsahuje 566 dopisů z let 1622-1670. Katalog korespondence Philippa Sachse von Löwenheim obsahuje 143 dopisů z let 1648-1672. Katalog korespondence Amanda Polana z Polansdorfu obsahuje 293 dopisů z let 1584-1610.
Vstup do databáze ZDE a ZDE. Více informací o databázi ZDE.

LIMUP. Databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.–16. století
Databáze obsahuje bibliografické údaje o 1198 bohemikálních liturgických rukopisech z období 12. - 18. století.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE

Repertorium jazykově českých prvotisků
Databáze literárních památek (jazykově českých prvotisků) obsahující stručnou charakteristiku, bibliografii a faksimile titulního listu a všech ilustrací.
Více informací a vstup do databáze ZDE.

Repertorium operum antihussiticorum (Repertorium protihusitských děl)
Databáze obsahuje údaje o teologických traktátech sepsaných v 15. století a namířených polemicky proti husitskému učení. Databáze soustřeďuje informace o rukopisném dochování traktátů, jejich edicích a bibliografii.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE.

Slovník českých a slovenských knihtiskařů
Databáze obsahuje informace o všech knihtiskařích, kteří někdy působili na teritoriu vymezeném někdejším Československem. Zahrnuti jsou všichni tiskaři od počátku knihtisku až do roku 1860.
Vstup do databáze ZDE. Více informací o databázi ZDE.

Slovník středověké latiny v českých zemích
Elektronický verzi Slovníku středověké latiny v českých zemích, pokrývající zatím písmena A-H, tj. úsek zahrnující první dva díly Slovníku, vydávané v letech 1977-1992 nakladatelstvím Academia.
Více informací a vstup do databáze ZDE.