underlineallarticles

Konference 2010

Etika vědy v České republice
17. 2., AV ČR, Praha
Program

Umění reformace v českých zemích (1380-1620)
17.-19. 2., AV ČR, Praha
Program

Seminář Univerzalismus v etice
18. 3., FLÚ AV ČR, Praha

Fictionality, Possibility, Reality. The 8th Prague Interpretation Colloquium
20.-22. 4., FLÚ AV ČR, Praha
Webová stránka konference

Philosophy and Social Sciences 2010
12.-16. 5., Vila Lanna, Praha

Kants Unterscheidung zwischen Sinnlichkeit und Verstand
13.-14. 5., Praha
Program

Ethical Reflection on Local Environmental Issues
24.-25. 5., AKC, Praha
Webová stránka konference

LOGICA 2010
21.-25. 6., Hejnice
Webová stránka konference

Metaphysics Aristotelian, Scholastic, Analytic
30. 6.-3. 7., Strahovský klášter, Praha
Webová stránka konference

Deutsch-tschechisches Seminar "Theorien der Subjektivität" - Zu Ehren von Prof. Milan Sobotka
23.-24. 7., AKC, Praha
Program

2nd Colloquium on the Modalities of the Good
4.-6. 8., Praha
Program

Epistemic Aspects of Many-valued Logic
13.-16. 9., AKC, Praha

Reprezentace odlišného těla v interdisciplinární perspektivě
6.-7. 10., AKC, Praha
Program

Cripping Neoliberalism: Interdisciplinary Perspectives on Governing and Imagining Dis/Ability and Bodily Difference
8.-9. 10., AKC, Praha
Program

Marcus Schürer: De vita et moribus philosophorum. Lebensbeschreibungen von Philosophen in der kompilatorischen Biographik der Renaissance
8. 10., AKC, Praha

Bioetika a občanská společnost
25.-26. 10., AV ČR, Praha
Program

Evolution and knowledge
2.-3. 11., AV ČR, Praha
Program

Michel Henry and Philosophies of Corporeity
4.-6. 11., FLÚ AV ČR, Praha
Program

Problematika univerzálií od raně středověké po raně novověkou scholastiku
9.-11. 12., Nové Hrady
Program

"Toho lva mi dejte taky"-Symposium na počest Evy Stehlíkové
10. 11., Villa Lanna, V Sadech 1, Praha 6
Program

Řádové dějiny středověku - Německo-český workshop
15.-16. 11., Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte-FOVOG – Dresden, Dresden
Program

https://lekarnapodstrani.com/