underlineallarticles

projekty

Hodnocení chování automatizovaných vozidel z pohledu dodržování etických a právních principů ve smíšeném provozu

Řešitel:Investigator:České vysoké učení technické v Praze , Fakulta dopravní (doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.)
Spoluřešitel:Co-Investigator:Filosofický ústav AV ČR (Juraj Hvorecký, Ph.D.), Ústav informatiky AV ČR (PhDr. David Černý, Ph.D.)
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Program:Programme:DOPRAVA2020+
Trvání:Duration:2023-2025

Humanismus české filosofie jako otevřená otázka. Patočka, Masaryk, jejich kritici a pokračovatelé

Řešitel:Investigator:Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Interdisciplinary Research Lab for Bioethics

Řešitel:Investigator:Geoffrey Dierckxens, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Projekt:Project:Prémie Lumina quaeruntur
Trvání:Duration:2020-2024

Koaliční a epistemické logiky; intenzionální přístup ke skupinám

Řešitel:Investigator:RNDr. Ondrej Majer, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2022-2025

LINDAT/CLARIAH-CZ

Řešitel:Investigator:Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Barbora Uchytilová, Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2023–2026

Logická struktura informačních kanálů

Řešitel:Investigator:Dr. Vít Punčochář., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – JUNIOR STAR
Trvání:Duration:2021–2025

Meaningful Formalism. A Philosophy of Mathematics for type theory

Řešitel:Investigator:Ansten Klev, Ph. D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Projekt:Project:Prémie Lumina quaeruntur
Trvání:Duration:2021 - 2025

Morální argumentace u Jana Caramuela z Lobkovic v kontextu probabilismu

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Neortodoxní ortodoxie: Pozapomenutý příběh hledání "skutečné" marxistické vědy ve východní Evropě

Řešitel:Investigator:Monika Woźniak Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Postdoctoral Fellowship Incoming
Trvání:Duration:2022-2024

Network of Letters (NETLET) – korespondence intelektuálních elit v přelomových dobách českých dějin z digitální perspektivy

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitel:Co-Investigator:Knihovna AV ČR, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Ústav pro českou literaturu AV Č
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo kultury
Trvání:Duration:2023-2027

Podkategorie