underlineallarticles

projekty

Hodnocení chování automatizovaných vozidel z pohledu dodržování etických a právních principů ve smíšeném provozu

Řešitel:Investigator:České vysoké učení technické v Praze , Fakulta dopravní (doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.)
Spoluřešitel:Co-Investigator:Filosofický ústav AV ČR (Juraj Hvorecký, Ph.D.), Ústav informatiky AV ČR (PhDr. David Černý, Ph.D.)
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Program:Programme:DOPRAVA2020+
Trvání:Duration:2023-2025

Humanismus české filosofie jako otevřená otázka. Patočka, Masaryk, jejich kritici a pokračovatelé

Řešitel:Investigator:Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Incorporeals in Stoicism

Řešitel:Investigator:Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2014-2017

Interdisciplinary Research Lab for Bioethics

Řešitel:Investigator:Geoffrey Dierckxens, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Projekt:Project:Prémie Lumina quaeruntur
Trvání:Duration:2020-2024

Koaliční a epistemické logiky; intenzionální přístup ke skupinám

Řešitel:Investigator:RNDr. Ondrej Majer, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2022-2025

LINDAT/CLARIAH-CZ

Řešitel:Investigator:Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Radim Hladík, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2019–2022

Logická struktura informačních kanálů

Řešitel:Investigator:Dr. Vít Punčochář., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – JUNIOR STAR
Trvání:Duration:2021–2025

Meaningful Formalism. A Philosophy of Mathematics for type theory

Řešitel:Investigator:Ansten Klev, Ph. D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky
Projekt:Project:Prémie Lumina quaeruntur
Trvání:Duration:2021 - 2025

Metaphysical systems in theological work of Marius Victorinus and their sources

Řešitel:Investigator:Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2014-2017

Morální argumentace u Jana Caramuela z Lobkovic v kontextu probabilismu

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Projekt:Project:GA – Standardní
Trvání:Duration:2023-2025

Podkategorie