underlineallarticles

Technologická agentura ČR

Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové opory

Řešitel:Investigator:doc. Mgr. Martin Hájek, FSV UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Radim Hladík, Ph.D., filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2021 – 2023

Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze

Řešitel:Investigator:Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o., Masarykova univerzita
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2020 – 2023

Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Urban, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2018–2021

Etika provozu autonommních vozidel

Řešitel:Investigator:PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2018–2021