underlineallarticles

Mezinárodní spolupráce

Filosofický ústav se podílí na řadě mezinárodních badatelských projektů, které jsou financovány z veřejných i soukromých zdrojů v rámci Evropy i mimo ni. Nejen pro účely těchto projektů uzavírá ústav mezinárodní dvoustranné dohody o spolupráci s převážně evropskými významnými vědeckými institucemi. Počty projektů a dohod v současnosti přesahují několik desítek.
Mezi význačné  mezinárodních projekty, probíhající v posledních letech, patří např.:

Origins of the Vernacular Mode. Regional Identities And European Networks in Late Medieval Europe
Projekt, na němž se podílí Centrum medievistických studií a který koordinuje Institut für Mittelalterfrschung Wien, je financován z prostředků European Research Council. The project looks at vernacular literatures in Bohemia in 14th–15th centuries as social categories that allow to reconstruct the complex processes of identity formation in individuals and social groups as well.

Language, Reality, Fiction: Philosophy and Literary Theory on the Sources and Determinants of Meaning
Mezioborový badatelský projekt Oddělení analytické filosofie se pohybuje na pomezí filosofie, estetiky a literární teorie. Věnuje se způsobům uplatnění sémantických funkcí jazykových výrazů v různých typech diskursu.

Cultures of Knowledge: An Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic of Letters
Projekt Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského, podpořený Andrew W. Mellon Foundation a koordinovaný Humanities Division, University of Oxford. Je zaměřen na výzkum a rekonstrukci sítí učenecké korespondence, které ovlivnily vývoj myšlení a vědy 17. století.