underlineallarticles

Ediční oddělení OIKOYMENH

OIKOYMENH ((Oikúmené), spolek pro vydávání filosofické a theologické literatury, je jediným českým nakladatelstvím přímo navazujícím na samizdatovou ediční činnost v letech „normalizace“. Založena Ladislavem Hejdánkem a Alešem Havlíčkem, vstoupila Oikúmené po roce 1989 do svobodného kulturního prostoru – nejprve jako součást Institutu pro středoevropskou kulturu a politiku, později jako samostatné občanské sdružení (dnes jako „zapsaný spolek“) – s programem vydávat klasická filosofická a theologická díla i významné práce z oblasti společenských věd a přispět tak k obnově duchovního života u nás. Nakladatelství si záhy získalo okruh věrných odběratelů a čtenářů a postupem času se stalo jedním z nejvýznamnějších nakladatelství filosofické a theologické literatury u nás. V roce 2007 získalo cenu Magnesia litera za rozsáhlý projekt vydávání mnohosvazkových dějin filosofie.

Nakladatelství se při výběru titulů neřídí komerční strategií a jeho činnost, odborně garantovaná ediční radou složenou z předních odborníků v příslušné oblasti, je zásadně nezisková, se snahou být službou české veřejnosti. Knihovnu klasických děl z produkce nakladatelství čítající dnes již více než 600 svazků lze bez nadsázky považovat za veřejný statek.

V roce 2017 bylo vytvořeno nové ediční oddělení Oikúmené při Filosofickém ústavu AV ČR, které je organizačně ustaveno jako součást Archivu Jana Patočky při Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze, a které s nadále existujícím samostatným spolkem sdílí společnou ediční radu jmenovanou na návrh spolku ředitelem FLÚ.

Předsedou ediční rady byl jmenován Ivan Chvatík, jejími členy pak (abecedně) Jiří Chotaš, Petr Kitzler, Pavel Kouba, Jan Kuneš, Milan Lyčka, Vladimír Mikeš, Václav Němec, Aleš Prázný, Štěpán Špinka a Miroslav Šedina. Zaměstnanci edičního oddělení jsou Martin Žemla, technický redaktor Matyáš Nádassy, manažerka prodeje Ruth J. Weiniger a skladník Jan Leffler.

Kontakty:

E-mail nakladatelství: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Frei, Ph.D et Ph.D. – vedoucí Archivu Jana Patočky
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: +420 221 183 539

Ing. Ivan Chvatík, dr. h. c. – předseda ediční rady Oikúmené
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: +420 221 183 531

Mgr. Ing. Martin Žemla, Ph.D. – vedoucí edičního oddělení Oikúmené
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Matyáš Nádassy – technická redakce
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Ruth J. Weiniger - manažerka prodeje
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 777 562 142

Jan Leffler – skladník
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Web nakladatelství OIKOYMENH

 

OIKOYMENH (Oikúmené), spolek pro vydávání filosofické a theologické literatury, je jediným českým nakladatelstvím přímo navazujícím na samizdatovou ediční činnost v letech „normalizace". Založena v 70. letech Ladislavem Hejdánkem vstoupila Oikúmené po roce 1989 do svobodného kulturního prostoru – nejprve jako součást Institutu pro středoevropskou kulturu a politiku, později jako samostatné občanské sdružení (dnes jako „zapsaný spolek") – s programem vydávat klasická filosofická a theologická díla i významné práce z oblasti společenských věd a přispět tak k obnově duchovního života u nás. Nakladatelství si záhy získalo okruh věrných odběratelů a čtenářů a postupem času se stalo jedním z nejvýznamnějších nakladatelství filosofické a theologické literatury u nás. V roce 2007 získalo cenu Magnesia litera za rozsáhlý projekt vydávání mnohosvazkových dějin filosofie.

Činnost nakladatelství, odborně garantovaná ediční radou složenou z předních odborníků v příslušné oblasti, se při výběru titulů neřídí komerční strategií, je zásadně nezisková, a je proto fakticky službou české veřejnosti. Knihovnu klasických děl z produkce nakladatelství čítající dnes více než 500 svazků lze bez nadsázky považovat za veřejný statek.

Úspěch publikační činnosti Oikúmené závisel po dlouhá léta na organizačních schopnostech a osobním nasazení Aleše Havlíčka. Po jeho náhlém úmrtí v červenci roku 2015 bylo nutno hledat jiné možnosti, jak přes zhoršující se situaci na knižním trhu v nakladatelské činnosti pokračovat.

Proto bylo vytvořeno nové ediční oddělení Oikúmené při Filosofickém ústavu AV ČR, které chce navázat na dosavadní zkušenosti spolku a pokračovat ve vydávání knih v rámci dosavadních edičních řad Oikúmené. Nové ediční oddělení je organizačně ustaveno jako součást Archivu Jana Patočky při Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze a s nadále existujícím samostatným spolkem sdílí společnou ediční radu jmenovanou na návrh spolku ředitelem FLÚ.

Oddělení zahájilo svou činnost na začátku roku 2017, v roce 40. výročí úmrtí filosofa Jana Patočky a vyhlášení Charty 77. Symbolickým edičním počinem je první kniha tohoto nového oddělení, faksimile strojopisného samizdatového svazku obsahujícího Patočkovy texty k Chartě 77, zprávy o Patočkově pohřbu a několik zásadních nekrologů.

Předsedou ediční rady byl jmenován Ivan Chvatík, jejími členy pak (abecedně) Jiří Chotaš, Petr Kitzler, Pavel Kouba, Jan Kuneš, Milan Lyčka, Vladimír Mikeš, Václav Němec, Aleš Prázný, Štěpán Špinka a Miroslav Šedina. Zaměstnanci edičního oddělení jsou Martin Žemla, technický redaktor Matyáš Nádassy, manažerka prodeje Ruth J. Weiniger a skladník Jan Leffler.

Kontakty:

E-mail nakladatelství: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Frei, Ph.D et Ph.D. – vedoucí Archivu Jana Patočky
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: +420 221 183 539

Ing. Ivan Chvatík, dr. h. c. – předseda ediční rady Oikúmené
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: +420 221 183 531

Mgr. Ing. Martin Žemla, Ph.D. – vedoucí edičního oddělení Oikúmené
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Matyáš Nádassy – technická redakce
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Ruth J. Weiniger - manažerka prodeje
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 777 562 142

Jan Leffler – skladník
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Web nakladatelství OIKOYMENH