underlineallarticles

Konference 2008

16. ročník mezinárodní konference Philosophy and Social Science
14.-18. 5., Vila Lanna, Praha

Bruncvík a víla. Evropské myšlení ve středoevropském kontextu. Interdisciplinární setkání
15.-16. 5., Goethe-Institut, Praha
Program

LOGICA 2008
16.-20. 6., klášter Hejnice

Prague International Colloquium: Logic of Change, Change of Logic
10.-14. 9., Vila Lanna, Praha

Konference Otevřenost světa a světatvornost člověka
26.-28. 5., FHS UK - Jinonice, Praha

Interpreting Architecture
14.-15. 6., Vila Lanna, Praha

VIII. International Symposium "The Bohemian Reformation and Religious Practice"
17.-20. 6., Vila Lanna, Praha
Program

The Concept of Mind in Early-Modern Philosophy
19.-20. 6., Vila Lanna, Praha
Program

Kolokvium Jak psát o starší filosofii?
26. 6., FLÚ AV ČR, Praha
Program

Corporeity and Affectivity. Fifth Central and Eastern European Conference of Phenomenology
28. 9.-2. 10., Praha

Suárez's Metaphysics
1.-3. 10., Vila Lanna, Praha

Evoluce a věda
18.-19. 11., Vila Lanna, Praha

Kulturní aspekty globalizace: interkulturní a transkulturní dialog
19.-20. 11., AV ČR, Praha

Die hermeneutische Idee des Erkennens: Sache und Interesse
24.-25. 11., Vila Lanna, Praha

Mezi antropologií a filosofií. Konference k 100. výročí narození Clauda Lévi-Strausse
11. 12., Náprstkovo muzeum, FSV UK, Praha
Program

Ars litteraria - literární tvorba v latině a národních jazycích v habsburské monarchii
6.-7. 11., Vila Lanna, Praha

Pojetí světa v díle J. A. Komenského
11.-12. 11., Východočeské muzeum, Pardubice
Program