underlineallarticles

Grantová agentura České republiky

Temporální aspekty znalostí a informací

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012

Teorie přesvědčení a základy subjektivní pravděpodobnosti

Řešitel:Investigator:Timothy Childers, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Tovární města Baťova koncernu

Řešitel:Investigator:PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2013

Umění cítit: Emoce z perspektivy starověkého čínského a řecko-římského myšlení

Řešitel:Investigator:Dr. David Machek
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity

Řešitel:Investigator:PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Za fenomenologii sociality

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Základy logiky ve světle nových výsledků filosofie a vědy

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2013-2016

Základy současné logické analýzy

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012

Život a prostředí. Fenomenologické vztahy mezi subjektivitou a přirozeným světem

Řešitel:Investigator:doc. Karel Novotný, MA, Ph.D.
Spoluřešitel:Co-Investigator:doc. Dr. Hans Rainer Sepp (FHS UK)
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2015-2017

Zrod českého města a žebravé řády

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018