underlineallarticles

Grantová agentura České republiky

Individuální a soukromé z perspektivy filosofie jazyka

Řešitel:Investigator:Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Postdoktorandské granty
Trvání:Duration:2010-2012

Interpretace k Hérakleitovi a Parmenidovi

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2013

Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentni imaginace paměti a (re)konstruování kánonu

Řešitel:Investigator:Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2014

Jednota a mnohost v současném myšlení

Řešitel:Investigator:Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I.

Řešitel:Investigator:PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993 - 2030)
Trvání:Duration:2012-2018

Karel Kosík a osudy fenomenologického marxismu ve střední Evropě

Řešitel:Investigator:Mgr. Ivan Landa, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Projekty na podporu excelence v základním výzkumu
Trvání:Duration:2012-2018

Logické základy sémantiky

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012

Logicko-filozofická analýza pojmu identity

Řešitel:Investigator:Ansten Klev, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorské granty
Trvání:Duration:2017–2019

Manželství, rodina a domácnost ve středověké filosofii: Studie a edice komentáře Bartoloměje z Brugg k pseudo-aristotelským Ekonomikám

Řešitel:Investigator:Dr. Phil. Pavel Blažek
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012