underlineallarticles

Grantová agentura České republiky

Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2012-2015

Polemika o kalich na basilejském koncilu 1432-1433

Řešitel:Investigator:Mgr. Dušan Coufal, Th.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Povaha normativity - ontologie, sémantika, logika

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2013-2017

Pravděpodobnostní argumentace v pozdně scholastické logice

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování

Řešitel:Investigator:Mgr. Jan Frei, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2015

Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích

Řešitel:Investigator:Mgr. Pavlína Libichová Cermanová, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Redukcionismus a emergence: perspektivy v současné filosofii a metodologii vědy

Řešitel:Investigator:doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Sémantické paradoxy mezi první a druhou scholastikou

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Postdoktorandské granty
Trvání:Duration:2013-2015

Současné přístupy v historické epistemologii

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2013

Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách

Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Martin Musílek
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2014