underlineallarticles

Grantová agentura České republiky

Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filosofii

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2015

Logické modely usuzování a argumentace v přirozeném jazyce

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Empatie - mezi fenomenologií a neurovědami

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Postdoktorandské granty
Trvání:Duration:2012-2014

Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy

Řešitel:Investigator:doc. prom.fil. Karel Novotný, MA, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2014

Filosofie Erazima Koháka

Řešitel:Investigator:Mgr. Jakub Trnka, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Filosofie Jana Amose Komenského

Řešitel:Investigator:PhDr. Věra Schifferová, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2013-2016

Filosofie Ludwiga Wittgensteina: systematický průvodce

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2015

Formální a historický přístup k epistemologii

Řešitel:Investigator:Timothy Childers, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012

Historie a interpretace Bible

Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Jiří Beneš
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Projekty na podporu excelence v základním výzkumu
Trvání:Duration:2012-2018

Hledání ztraceného času: epistemické implikace časového presu v současném českém akademickém prostředí

Řešitel:Investigator:Filip Vostal. Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorský grant
Trvání:Duration:2016-2018