underlineallarticles

Archiv projektů

Slovník středověké latiny v českých zemích - Latinitatis medii aevi Lexikon Bohemorum

Řešitel:Investigator:PhDr. Zuzana Silagiová
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program:Programme:COST CZ
Trvání:Duration:2013-2015

Současné přístupy v historické epistemologii

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2013

Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách

Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Martin Musílek
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2014

Temporální aspekty znalostí a informací

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012

Teorie přesvědčení a základy subjektivní pravděpodobnosti

Řešitel:Investigator:Timothy Childers, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

The Origins of the Vernacular Mode

Řešitel:Investigator:Pavlína Rychterová
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty

Tovární města Baťova koncernu

Řešitel:Investigator:PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2013

Umění cítit: Emoce z perspektivy starověkého čínského a řecko-římského myšlení

Řešitel:Investigator:Dr. David Machek
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity

Řešitel:Investigator:PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Za fenomenologii sociality

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Podkategorie