underlineallarticles

Archiv projektů

Filosofie Jana Amose Komenského

Řešitel:Investigator:PhDr. Věra Schifferová, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2013-2016

Filosofie Ludwiga Wittgensteina: systematický průvodce

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2015

Formální a historický přístup k epistemologii

Řešitel:Investigator:Timothy Childers, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012

Historie a interpretace Bible

Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Jiří Beneš
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Projekty na podporu excelence v základním výzkumu
Trvání:Duration:2012-2018

Hledání ztraceného času: epistemické implikace časového presu v současném českém akademickém prostředí

Řešitel:Investigator:Filip Vostal. Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorský grant
Trvání:Duration:2016-2018

Individuální a soukromé z perspektivy filosofie jazyka

Řešitel:Investigator:Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Postdoktorandské granty
Trvání:Duration:2010-2012

Interpretace k Hérakleitovi a Parmenidovi

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2013

Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentni imaginace paměti a (re)konstruování kánonu

Řešitel:Investigator:Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2014

Jednota a mnohost v současném myšlení

Řešitel:Investigator:Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I.

Řešitel:Investigator:PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993 - 2030)
Trvání:Duration:2012-2018

Podkategorie