underlineallarticles

Archiv projektů

Judgment, Responsibility, and the Life-World: The Phenomenological Critique of Formalism

Řešitel:Investigator:Ivan Chvatík
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty

Karel Kosík a osudy fenomenologického marxismu ve střední Evropě

Řešitel:Investigator:Mgr. Ivan Landa, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Křes­ťan­ství a čes­ká společnost ve stře­do­vě­ku: normy a skutečnost (ev­ropské souvislosti českého tématu)

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program:Programme:Centra základního výzkumu
Trvání:Duration:2005-2011

Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300

Řešitel:Investigator:Petr Sommer, Dušan Foltýn, Jan Kremer, Pavlína Mašková, Josef Žemlička
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo kultury
Program:Programme:Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Trvání:Duration:2011-2015

Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Projekty na podporu excelence v základním výzkumu
Trvání:Duration:2012-2018

Logické základy sémantiky

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012

Logicko-filozofická analýza pojmu identity

Řešitel:Investigator:Ansten Klev, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorské granty
Trvání:Duration:2017–2019

Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Řešitel:Investigator:RNDr. Ondrej Majer, CSc.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Manželství, rodina a domácnost ve středověké filosofii: Studie a edice komentáře Bartoloměje z Brugg k pseudo-aristotelským Ekonomikám

Řešitel:Investigator:Dr. Phil. Pavel Blažek
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2010-2012

Metafyzické systémy v theologickém díle Maria Victorina a jejich zdroje

Řešitel:Investigator:Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2014-2017

Podkategorie