Publikace

neznaly-ucitel-pet-lekci-o-intelektualni-emancipaci

Neznalý učitel. Pět lekcí o intelektuální emancipaci.

Jacques Rancière

V knize Le maître ignorant (1987) nabízí Jacques Rancière, prostřednictvím biografie nevšedního lektora francouzské literatury v Lovani Josepha Jacotota, originální filosofickou reflexi, která se ani tak netýká filosofie výchovy, jako filosofie a politiky. To hlavní, co nás Rancièrův Jacotot učí, je, že se vzděláním je tomu jako se svobodou: nedává se, ale bere. Le maître ignorant představuje důležité dílo pro dějiny intelektuální emancipace. Kniha bude doplněna o úvodní studii, jež představí základní myšlenky díla v kontextu tehdejší i současné politické a sociální filosofie.

Filosofia
hierarchicka-emergentni-ontologie-a-univerzalni-princip-emergence

Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence

Vladimír Havlík

Je možné odvodit vesmír z několika výchozích fundamentálních principů? Mají při vědeckém výzkumu speciální vědy nezastupitelnou úlohu, nebo lze všechno redukovat na fyziku? Je odstranění nedostatků nynějších vysvětlení pouze záležitostí času a výpočetní náročnosti, nebo jde o konceptuální selhání? Čím do této diskuse přispívá redukcionismus a holismus? A může k řešení tohoto dilematu přispět i filosofie? Autor v knize shrnuje současné názory na vztah celků a částí při vzniku nových entit, kriticky se s nimi vyrovnává a vypracovává návrh hierarchické emergentní ontologie, v níž ústřední místo zaujímá univerzální princip emergence. Svůj metafyzický koncept přitom ověřuje na nedávných výzkumech buněčných automatů, teorii kompozitních fermionů a neuronálních procesů mysli.

Filosofia
books-of-knowledge-in-late-medieval-europe

Books of Knowledge in Late Medieval Europe

Pavlína Cermanová, Václav Žůrek (eds.)

This book provides a series of studies concerning unique medieval texts that can be defined as ‘books of knowledge’, such as medieval chronicles, bestiaries, or catechetic handbooks. Thus far, scholarship of intellectual history has focused on concepts of knowledge to describe a specific community, or to delimit intellectuals in society. However, the specific textual tool for the transmission of knowledge has been missing. Besides oral tradition, books and other written texts were the only sources of knowledge, and they were thus invaluable in efforts to receive or transfer knowledge. That is one reason why texts that proclaim to introduce a specific field of expertise or promise to present a summary of wisdom were so popular. These texts discussed cosmology, theology, philosophy, the natural sciences, history, and other fields. They often did so in an accessible way to maintain the potential to also attract a non-specialised public. The basic form was usually a narrative, chronologically or thematically structured, and clearly ordered to appeal to readers. Books of this kind could be disseminated in dozens or even hundreds of copies, and were often available (by translation or adaptation) in various languages, including the vernacular.

In exploring these widely-disseminated and highly popular texts that offered a precise segment of knowledge that could be accessed by readers outside the intellectual and social elite, this volume intends to introduce books of knowledge as a new category within the study of medieval literacy.

Brepols
numismaticky-sbornik-34-c-2

Numismatický sborník 34 (č. 2)

Jiří Militký (ed.)

Jádrem tohoto svazku Numismatického sborníku jsou dvě studie, které doplňuje pět nálezových zpráv. Svazek obsahuje následující příspěvky: Jiří Militký – Maciej Karwowski, Schatzfund von Keltischen Münzen der Gruppe Biatec aus Potzneusiedl / Burgenland (Österreich); Jiří Lukas – Miroslav Hus, Sbírka českých raně středověkých mincí západočeského muzea v Plzni. Díl III. České a moravské denáry z 12. a počátku 13. století; Tomáš Smělý – Tomáš Hiltscher, Půlená čtyřiadvacetina statéru typu hlava / kolo z Podolí II (okr. Písek);  Miroslav Daňhel, Nálezy denárů císaře Traiana v Kozmicích (okr. Opava) a Kravařích (okr. Opava) ve Slezsku; Lenka Militká – Zdeněk Šámal, Nové nálezy římských mincí z Lipan (okr. Kolín); Jan Boublík – Tomáš Zavoral, Nález pražských grošů Jana Lucemburského a Karla IV. z Lázní Bohdaneč (okr. Pardubice); Jiří Fröhlich – Jiří Militký, Nález feniku pasovského biskupství z Písku (okr. Písek).

Filosofia
pocatky-ceskeho-mincovnictvi

Počátky českého mincovnictví

Jiří Lukas, Jan Videman

Ražba mince, jako základního platebního prostředku v rámci domácí i zahraniční směny, je v období raného středověku chápána jako jeden ze základních atributů státnosti. Otázkám spojeným se zahájením českého mincovnictví je věnována pozornost našich i zahraničních badatelů již bezmála 250 let. Hledání počátků ražby domácí mince připomíná detektivní příběh s množstvím indicií, ale jen s nepatrným množstvím přímých důkazů.

Základním pramenem poznání nejen počátků českého mincovnictví, ale rovněž ekonomických procesů probíhajících v rámci širšího prostoru raně středověké střední Evropy, zůstávají, při nedostatku písemných pramenů, nálezy mincí. Ty jasně dokládají, že již před zaražením domácí mince byla v obchodním styku v Čechách využívána s rostoucí intenzitou mince cizí. V průběhu 9. století to byly denáry ražené v mincovnách karolínské říše, od počátku 10. století mince z bavorských mincoven. Jsou důkazem, že se Čechy postupně stávaly součástí širšího ekonomického prostoru západní Evropy. Je proto logické, že rostoucí moc přemyslovského státu a jeho politické a kulturní ukotvení vedly v určitém okamžiku vývoje k nutnosti zahájení ražby vlastní mince.

Kniha Jiřího Lukase a Jana Videmana přináší nový pohled na užívání a funkci ražené mince v Čechách v průběhu 9. a 10. století a na základě prokazatelných skutečností odpovídá na otázky spojené se zaražením domácí mince. Koriguje rovněž některé obecně přijímané téze a staví před čtenáře nový obraz počátků českého mincovnictví. Její významnou součástí je vedle detailního soupisu a popisu raně středověkých mincovních depotů, ukrytých v průběhu 50.–70. let 10. století v oblastech střední a severní Evropy, rovněž katalog českých denárů tzv. staršího bavorsko-švábského (devítibodového) typu, ražených v Praze v průběhu 70. let 10. století.

Kniha je v češtině a v angličtině.

Filosofia
lessons-from-kafka

Lessons from Kafka

Tomáš Koblížek, Petr Koťátko (eds.)

Kniha konfrontuje úvahy o díle Franze Kafky od třinácti autorek a autorů z šesti zemí a tří kontinentů. Kafkovo dílo je zde zkoumáno z perspektivy různých filozofických oborů: ontologie, epistemologie, filozofie jazyka, etiky, politické filozofie, filozofie literatury a estetiky. Formální a metodologická rozmanitost příspěvků je stejně bohatá: zahrnuje detailní interpretace vybraných Kafkových textů, analýzy charakteristických rysů rozpoznatelných napříč Kafkovým dílem, srovnání Kafky s jinými autory, diskuse s vlivnými kafkovskými interprety či úvahy o problému kafkovských adaptací. Texty jsou tematicky rozděleny do tří kapitol: Struktura světa a hranice poznání, Společenská realita a prostor morálního hodnocení a Fikční světy a způsoby vyprávění.

Kniha je v angličtině.

Filosofia
karel-kosik-and-the-dialectics-of-the-concrete

Karel Kosík and the Dialectics of the Concrete

Ivan Landa, Joseph Grim Feinberg, Jan Mervart (eds.)

Karel Kosík (1926–2003) was one of the most remarkable Czech Marxist philosophers of the twentieth century. His reputation as a creative thinker is owed largely to his philosophical ‘blockbuster’ Dialectics of the Concrete, first published in Czechoslovakia in 1963. In reintroducing Kosík’s philosophy to English-speaking readers, we show that Kosík’s work is important not only as a leading intellectual document of the Prague Spring, but also as an original theoretical contribution with international impact that sheds light on the meaning of labour and praxis, cognition and economic structure, and revolution and the crises of modernity.

Brill
egon-bondy-indicka-filosofie

Egon Bondy. Indická filosofie

Jiří Holba, Petr Kužel (eds.)

Kniha představuje v češtině nejmodernější systematické zpracování dějin indické filosofie od jejich počátků až po období novověku. Přes svou nespornou erudovanost je psána přístupně a čtivým jazykem. Oproti původnímu vydání je doplněna současnou odbornou literaturou a bohatým poznámkovým aparátem, který vychází ze stavu současného indologického bádání. V této podobě vychází kniha vůbec poprvé. K vydání připravili, doprovodné studie napsali a poznámkami opatřili Petr Kužel a Jiří Holba. 

Dharmagaia
unchaining-solidarity

Unchaining Solidarity

Dan Swain, Petr Urban, Catherine Malabou, Petr Kouba (eds.)

Considering solidarity and mutual aid at the intersection of political philosophy and biology, made more urgent and prescient by the COVID-19 crisis, this book is grounded in the work of Catherine Malabou and takes her theories in creative new directions.

To think about solidarity mutual aid is to think about how we can and do live together, and how we might do so differently. Mutual aid is, in Peter Kropotkin’s famous formulation, a factor of evolution, but also a conscious political strategy undertaken by activists in times of crisis. While this combination of biology and politics has been a source of controversy, and even embarrassment, recent developments demand a rethink. The contributions in this volume aim to renew interest in the idea of mutual aid, and to consider how biological claims might be incorporated into political projects without appearing as essentialist constraints. They do so in dialogue with Catherine Malabou, whose work insists on the importance of the biological while rejecting any notions of biological determinism. They thus point to the necessity of solidarity and mutual aid for understanding our social life, while releasing them from the biological and symbolic chains in which they often appear. 

Rowman & Littlefield
k-cemu-potrebujeme-politicke-strany

K čemu potřebujeme politické strany

Matej Cíbik, Vladimír Mikeš, Jaroslav Rytíř (eds.)

Politické strany jsou každodenní součástí života všech demokratických společností. Zprávy o jejich činnosti plní stránky novin, v televizích i v hospodách se diskutuje o jejich vzestupech a pádech, ambicích, záměrech, charakteru či programu. Nezřídka se také stávají terčem kritiky, stížností či přímo hněvu společnosti. Nabízejí se tedy zdánlivě jednoduché otázky:

K čemu jsou politické strany opravdu potřebné? Jakou nezastupitelnou funkci plní? Nemohli bychom se bez nich obejít?

Na podobně jednoduché otázky však málokdy existují jednoduché odpovědi. K otázce po smyslu a fungování politických stran lze přistupovat různými způsoby a z různých perspektiv. Jednu empirickou danost mají však tyto perspektivy společnou: politické strany hrály a hrají klíčovou roli v každé funkční moderní demokracii. Vlastně si neumíme (realisticky) představit, jak by vypadal demokratický politický systém bez stran – jejich role se proto skutečně zdá nezastupitelná. Předkládaná příručka, na níž se autorsky podíleli Matej Cíbik, Vladimíra Dvořáková, Petr Vymětal, Michal Pehr a Michel Perottino, mapuje důvody, proč se máme domnívat, že nejde o pouhý dojem či historickou nahodilost. Vedle toho se také pokouší podat přehled rizikových vlastností, které v sobě politické strany a idea stranictví od počátku nesou. Obojí by mělo přispět k pochopení „krize“ politických stran, o níž se dnes často mluví.