Publikace

bohemia-and-moravia-iii-bohemian-editors-and-translators-at-the-turn-of-the-16th-century

Bohemia and Moravia III. Bohemian Editors and Translators at the Turn of the 16th Century

M. Vaculínová, L. Storchová, M. Slavíková, B. Neškudla, O. Podavka, M. Králová

The volume with a joint introductory chapter is in the first part devoted to Humanists publishing in the circle of the university of Leipzig at the turn of the 15th century: Paulus Niavis / Schneevogel (ca. 1453–1517) and Ioannes Honorius Cubitensis (ca. 1465–1504). The second part includes the translation work of Řehoř Hrubý of Jelení (ca. 1460–1514), mostly preserved in manuscript, the first translation from Ancient Greek into Czech by Václav Písecký (ca. 1482–1511), and a remarkable edition of Martianus Capella’s work De nuptiis Philologiae et Mercurii prepared by Ioannes Dubravius (ca. 1486–1553). The volume covers a relatively short period beginning in 1488, when the editions of Niavis and Honorius are first documented in Leipzig, and ending with 1516, when Dubravius’s edition of Martianus Capella was published in Vienna.

Brepols
nepoliticka-politika-v-dile-ladislava-hejdanka

Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka

Tomáš Hejduk

Filosof Ladislav Hejdánek se kromě badatelských aktivit silně veřejně angažoval, což se podle režimu, který zrovna vládl, projevovalo různě – od zakládání a vedení občanských iniciativ (Nová orientace, Charta 77) přes pokusy o dialog s vládnoucí garniturou až po popularizaci filosofie a vědy. Filosofové se sice v dobře fungující společnosti, dnes řekněme v liberálně-demokratickém režimu, politicky příliš neangažují, v předkládaném rukopisu nicméně autor hledá smysluplný výklad Hejdánkova konceptu nepolitické politiky, respektive rýsuje koncept nepolitické politiky jako takového veřejného angažování a doklad jeho nutnosti.

Rekonstrukce koncepce nepolitické politiky v životě a díle Hejdánka v první řadě usiluje systematizovat jeho nesystematické příspěvky k tématu – od různě publikovaných až po osobní zápisky a poznámky nově zpřístupňované Archivem Ladislava Hejdánka. Stěžejní je otázka, jak v Hejdánkově duchu rozumět političnu, jak členit oblasti politicko-společenského působení člověka a jaký je vztah těchto oblastí mezi sebou. Dále pak jaké možnosti (participace, kritiky, zakládání) má v těchto různých oblastech filosof, intelektuál, ale i řadový občan, a co realizace takových možností pro něho jako pro člověka (společnost), jedince i „odborníka“ znamená.

Filosofia
principy-prirody-a-milosti-brockes-a-nemecka-osvicenska-fyzikotheologie

Principy přírody a milosti. Brockes a německá osvícenská fyzikotheologie

Martin Bojda

Hamburský básník a myslitel Barthold Heinrich Brockes napsal asi nejrozsáhlejší básnické dílo německé literatury, devítisvazkový soubor Pozemské potěšení v Bohu (1721–1748), v němž vytvořil jeden z klíčových mostů mezi německým barokem a osvícenstvím a mezi koncepty osvícenského filozoficko-náboženského myšlení a krásnou literaturou. Představuje duchovní a společenský pohyb v Hamburgu, který díky infiltraci západoevropských trendů tvořil „avantgardu“ osvícenské modernizace německé kultury. Po Bouři a vzdoru však Brockesovo dílo upadlo v zapomnění a trpí dodnes přehlížením či interpretačními zkresleními. Předložená kniha ho vykládá na pozadí německých a speciálně hamburských duchovních dějin 18. století a ukazuje jeho moderní rysy, jež Brockesovi v jeho době vynesly mimořádnou popularitu.

Academia
afekty-a-chyby-vlastni-duse-jejich-diagnoza-a-lecba

Afekty a chyby vlastní duše: jejich diagnóza a léčba

Galén (přel. Matyáš Havrda)

Významný starověký lékař a filosof Galén z Pergama (129–asi 216) se v tomto živém, populárně laděném spisu zamýšlí nad tím, jak se člověk může vyléčit z nezvládnutých afektů, které mu kazí život, a zbavit se chyb, které mu zatemňují úsudek. Na příkladech z vlastního života i z života svých přátel ukazuje, s jakými potížemi se setkává člověk podléhající návalům vzteku, trápení nebo obavám ze ztráty, a nabízí konkrétní postupy, které mu pomohou najít ztracenou sebeúctu. V druhé části se pak zabývá chybami úsudku, ať už jde o ochotu věřit nepodloženým tvrzením, nebo naopak pochybnost o tom, co je evidentně pravdivé, a doporučuje zvláště filosofům studium aplikované geometrie, jejíž výsledky lze (na rozdíl od většiny jejich nauk) ověřit v praxi. Úvod a překlad řeckého textu M. Havrda.

Oikoymenh ve spolupráci s FLÚ
kontradikce-contradictions-1-2-2021

Kontradikce / Contradictions 1-2/2021

Kristina Andělová, Petr Kužel, Jan Mervart (eds.)

Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kontradikce/Contradictions je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické" situaci v dalších částech světa.

Aktuální ročník Kontradikcí reaguje na stávající akademickou debatu a otázky spojené s přehodnocováním a znovupromýšlením historie disentu. Kontradikce se hlásí k novému zkoumání politického myšlení, které se objevilo ve východní a střední Evropě před radikálními změnami v roce 1989. Autorky a autoři Kontradikcí vycházejí z předpokladu, že i uvnitř disentu vznikala řada socialistických politických koncepcí a že marxistický disent není pojem, který by představoval contradictio in adjecto. V rámci takového tázání jim jde zejména o politické myšlení, o obsahy kritik, programů a vizí a o jejich filosofickou relevanci.

Filosofia
the-price-of-slavery-capitalism-and-revolution-in-the-caribbean

The Price of Slavery. Capitalism and Revolution in the Caribbean

Nick Nesbitt

The Price of Slavery analyzes Marx’s critique of capitalist slavery and its implications for the Caribbean thought of Toussaint Louverture, Henry Christophe, C. L. R. James, Aimé Césaire, Jacques Stephen Alexis, and Suzanne Césaire. Nick Nesbitt assesses the limitations of the literature on capitalism and slavery since Eric Williams in light of Marx’s key concept of the social forms of labor, wealth, and value. To do so, Nesbitt systematically reconstructs for the first time Marx’s analysis of capitalist slavery across the three volumes of Capital. The book then follows the legacy of Caribbean critique in its reflections on the social forms of labor, servitude, and freedom, as they culminate in the vehement call for the revolutionary transformation of an unjust colonial order into one of universal justice and equality.

The University of Virginia Press
estetika-ambiguity

Estetika ambiguity

Jan Bierhanzl

Setrvávání v ambiguitě stojí v základu naší zkušenosti s uměleckými díly. Dvojznačnost je zakleta v žánru i v obsahu, v pohybu mezi filozofickým zkoumáním a uměleckou expresí, v napětí mezi estetickými postoji zaměřenými na krásno a postoji etickými a politickými. V jednotlivých kapitolách věnovaných dílům Adrieny Šimotové, atonální hudbě nebo současnému politickému videoartu se Bierhanzl odpichuje především od nosných motivů z esteticko-filozofických úvah E. Levinase, R. Barthese a M. Foucaulta a ukazuje umělecké dílo jako odraz vládnoucích poměrů i jako vytváření nové, ryze estetické skutečnosti neredukovatelné na historická a sociální určení.

Karolinum
eutanazie-a-dobry-zivot

Eutanazie a dobrý život

David Černý

Eutanazie představuje mimořádně aktuální téma současné odborné diskuse. Existuje celá řadu argumentů pro či proti morální přípustnosti tohoto opatření na konci života, chybí jim však konceptuální jednota. Tato monografie přistupuje k problematice usmrcování pacientů ze soucitu zcela odlišně. Jednotící linii spojující hlavní argumentační strategie identifikuje v teoriích dobrého života a jejich vztahu k etickým teoriím a jejich normativním závěrům. Publikace zve čtenáře na vzrušující výpravu do různých končin současné filosofické reflexe a ukazuje, že složité problémy moderní doby je třeba řešit v širší perspektivě. Na čtenáře to samozřejmě klade vyšší nároky, pokud se však nenechají odradit, získají komplexní představu o teoriích welfare, etických teoriích, povaze smrti a její špatnosti, osobní identitě a jemných distinkcích užívaných v aplikované etice. Poskytne jim to celistvý obrázek o současném stavu diskuse a pojmové nástroje k vlastnímu promýšlení problému morální přípustnosti eutanazie.

Filosofia