underlineallarticles
numismaticky-sbornik-27-2-2012-2013

Numismatický sborník 27/2 (2012–2013)

Jiří Militký (ed.)

Ve studiích zařazených do druhého dílu tohoto čísla sborníku se můžeme dočíst např. o pozdně římských mincích a denáru Karla Velikého v tismickém hradišti, řezenském obolu Oty Švábského nebo nálezu nového typu hexadrachmy typu Biatec. Zařazeno je rovněž druhé pokračování studie věnující se denárům mečového typu. Obvyklou rubriku o nálezech mincí na území České republiky doplňuje část věnovaná zahraničním nálezům mincí z českých zemí.

Příspěvky v češtině, jednotlivě též v angličtině

Filosofia