underlineallarticles
co-je-dialektika-se-zvlastnim-prihlednutim-ke-kleistove-skole-neresti

Co je dialektika? Se zvláštním přihlédnutím ke Kleistově škole neřesti

Vojtěch Kolman

Dialektika, počínaje Zénónem – přes Marxe a Hegela – a Slavojem Žižekem konče, má za rámcový cíl uchopit myšlení v jeho utváření a zrodu. Jejími typickými tématy jsou tudíž pohyb a spor. Tím se vymezuje vůči logice, která popisuje neměnné zákony myšlení, a jako taková se orientuje spíš na výsledky myšlení než na myšlení samo. Jejím tématem jsou neměnné pravdy; spor představuje skok do nemyšlení, iracionality. Cílem knihy je přiblížit, co lze dialektikou v tomto smyslu rozumět, a to na pozadí širokého spektra příkladů z odlišných oblastí zkušenosti, od matematiky přes hudbu po literaturu a výtvarné umění. 

Argo s podporou FLÚ AV ČR
https://lekarnapodstrani.com/