reflexe-56-2019

Reflexe 56 / 2019

Studie:

J. Klouda: Anaxagorovská próza, rétorizující hippokratovské spisy a otázka předplatónské rétorické teorie
J. Jinek: Platón a Aristotelés o boží vládě v obci. Možné zdroje ideje suverenity v řeckém politickém myšlení
K. Thein: Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry II. O nebi a problém nehybného hybatele
K. Lochmanová: Funkce složených substancí v rámci Leibnizovy metafyziky

Texty:

J.-B. Gourinat: Věčný návrat a periodický čas ve stoické filosofii (přel. J. Joseph)
K. Thein: Motivace věčného návratu a problém času. K článku J.-B. Gourinata
W. Beierwaltes: Krása je záře pravdy (přel. L. Karfíková)
L. Karfíková: Werner Beierwaltes in memoriam
I. Kant: Ohlášení brzkého uzavření dohody o věčném míru ve filosofii (přel. R. Pech)

Rozhovor:

M. Dreyer a W. Zitterbarth – H. Joas: Geneze a platnost

Diskuse:

J. Bierhanzl: Slabé jednání. Od etiky k politice a zase zpátky
T. Matějčková: Všichni jsme bez tváře. K textu J. Bierhanzla

Recenze:

I. M. Havel, Zápisky introspektora (J. Hvorecký)
J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení (S. Synek)
K. Pacovská, Vina, láska, náhoda (M. Cíbik)
P. Prášek, Člověk v šíleném dění světa. Filosofie Gillesa Deleuze (J. Fulka)
M. Joly, La révolution sociologique. De la naissance d'un régime de pensée scientifique à la crise de la philosophie (XIXe–XXe siècle) (J. Maršálek)

Zprávy:

Pražská výstava o Janu Patočkovi (Josef Moural)
Za Rudolfem Kučerou, disidentem, politickým filosofem, vysokoškolským pedagogem a publicistou (Miroslav Novák)

Za nás (Milan Balabán)

OIKOYMENH
https://lekarnapodstrani.com/