reflexe-55-1

Reflexe 55 / 2018

Studie:
Karel Thein, Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry I. Nebe jako tělesná podstata
Samuel Zajíček, Hypotetický důkaz v dialogu Menón
Jindřich Karásek, Forma věty a jednota pojmu. K systematickému kontextu teorie predikace a spekulativní věty v předmluvě k Fenomenologii ducha
Ivan Blecha, Goodmanova teorie zobrazení a fenomenologie

Texty:
Blaise Pascal, Předmluva k pojednání o prázdnu
Jan Makovský, Pascalova Předmluva k pojednání o prázdnu

Rozhovor:
Petr Prášek – Claude Romano: Fenomenologie v dialogu s analytickou filosofií

Diskuse:

Jakub Jinek: Faidros, první z Platónových dialogů

Martin Pokorný, K sémantice Lichtung u Heideggera
Matej Cíbik, Československo a jeho rozpad ve světle filosofických teorií nacionalismu

Recenze:
T. Matějčková, Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes? (M. Vrabec)
K. Thein, Aristotelés o lidské přirozenosti. Od myšlení k anatomii (D. Peroutka)
V. Kolman, O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Od formy zobrazení k formám života (P. Přikryl)
J. Fulka, Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení (J. Pechar)
J. Michálek, Být místem Bytí. Tři příspěvky ke studiu Martina Heideggera (A. Novák)
J. Trnka, Kant a Husserl o zkušenosti (O. Bis)

OIKOYMENH