underlineallarticles
prameny-k-dejinam-zidu-v-cechach-a-na-morave-ve-stredoveku

Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku

Lenka Blechová et al.

Ve spolupráci s Danielem Polakovičem a Tamásem Visi

Židé se trvale usazovali v Českých zemích od 11. století, ale jako obchodníci přicházeli už mnohem dříve. 41. svazek Archivu českého je první úplnou sbírkou zpráv o Židech od nejstarších dob do nástupu Karla IV. na český trůn (1347). Regesta jsou v češtině, dokumenty jsou citovány v původních jazycích a doplněny českými kritickými poznámkami. Z těchto střípků, které se kupodivu dobře čtou, musí historici skládat živý obraz doby.

Filosofia ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR