underlineallarticles
od-spravedlive-valky-ke-spravedlivemu-miru

Od spravedlivé války ke spravedlivému míru?

Bernhard Sutor

Etapy a šance procesu dějinného poučení

Kniha přibližuje vývoj rozborů „spravedlivé války" v evropské politické filosofii a etice. Německý politický teoretik a etik Bernhard Sutor objasňuje pojetí spravedlivého mírového soužití a odpovídá na následující aktuální otázky: Proč si lidstvo, srostlé dnes v osudové globální společenství, světovou válku už nemůže dovolit? Jaké cesty vedou k uspořádání, které by zabraňovalo válkám a umožňovalo pokojné urovnávání konfliktů?

Filosofia