underlineallarticles

Grantová agentura ČR

Aristotelský důkaz v teoriii a praxi Galénovy lékařské vědy

Řešitel:Investigator:Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Režisér Karel Dostál. Od moderny ke klasicismu

Řešitel:Investigator:Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Fenomenologická zkoumání zvukových prostředí

Řešitel:Investigator:Doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Duální modely fenomenálního vědomí

Řešitel:Investigator:Doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:Filozofická fakulta ZU v Plzni
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Povaha logických forem a moderní logika

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Scholastická fyzika v éře vědecké revoluce

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2020–2022

Metafyzika vztahů ve druhé scholastice

Řešitel:Investigator:Mgr. David Svoboda, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Lukáš Novák, Ph.D., Filozofická fakulta UK
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2018–2020

Hyperintenzionální význam, teorie typů a logická dedukce

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D., Filozofická fakulta MU
Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2019–2021

Individualismus v československé filosofii 1918–1948

Řešitel:Investigator:Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Ivan Landa, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2019–2021

Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace

Řešitel:Investigator:Mgr. Karel Šebela, Ph.D., Filozofická fakulta UP
Spoluřešitel:Co-Investigator:doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2019–2021