underlineallarticles

Grantová agentura ČR

Podoby humanismu v literatuře českých zemí II (Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands, Part II)

Řešitel:Investigator:PhDr. Lucie Storchová Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2022-2024

Neortodoxní ortodoxie: Pozapomenutý příběh hledání "skutečné" marxistické vědy ve východní Evropě

Řešitel:Investigator:Monika Woźniak Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Postdoctoral Fellowship Incoming
Trvání:Duration:2022-2024

Pohané a křesťané. Christianizace v Českém a Polském království ve středověku

Řešitel:Investigator:doc. Martin Nodl Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Lead Agency
Trvání:Duration:2022-2024

Raněnovověká Bohemia litteraria. Žánrová diferenciace novolatinské literatury v českých zemích

Řešitel:Investigator:PhDr. Josef Förster Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2022-2024

Abrahámovy ženy. Polygamie ve středověké teologii a filosofii (1100-1350)

Řešitel:Investigator:Dr. (Phil.) Pavel Blažek, Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2022-2024

Středověké bohemikální mariánské a magdalenské plankty jako textové a kulturní performace

Řešitel:Investigator:Dr. Eliška Poláčková., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní
Trvání:Duration:2021-2023

Logická struktura informačních kanálů

Řešitel:Investigator:Dr. Vít Punčochář., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – JUNIOR STAR
Trvání:Duration:2021–2025

Alchymie vůní. Rekonstrukce starověkých řecko-egyptských parfemářských postupů: Experimentální přístup k dějinám vědy

Řešitel:Investigator:Dr. Sean Coughlin., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – JUNIOR STAR
Trvání:Duration:VII/2021–VI/2026

Grantový a negrantový výzkum v České republice: scientometrická analýza a modelování témat

Řešitel:Investigator:PhDr. Radim Hladík, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorské granty (2015 - 2022)
Trvání:Duration:2020–2022

Obchod – peníze – lichva. Pražští měšťané v ekonomickém prostoru Evropy (13.–15. století)

Řešitel:Investigator:PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorské granty (2015 - 2022)
Trvání:Duration:2020–2022