underlineallarticles

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Křes­ťan­ství a čes­ká společnost ve stře­do­vě­ku: normy a skutečnost (ev­ropské souvislosti českého tématu)

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program:Programme:Centra základního výzkumu
Trvání:Duration:2005-2011

Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Řešitel:Investigator:RNDr. Ondrej Majer, CSc.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Slovník středověké latiny v českých zemích - Latinitatis medii aevi Lexikon Bohemorum

Řešitel:Investigator:PhDr. Zuzana Silagiová
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program:Programme:COST CZ
Trvání:Duration:2013-2015