underlineallarticles

Akční plán

Na základě identifikovaných oblastí vyžadujících zlepšení, které jsou zachyceny v GAP analýze, byl vytvořen seznam opatření v podobě Akčního plánu. Jedná se o dokument s plánem aktivit (resp. variant řešení identifikovaných nedostatků), k jejichž postupné implementaci bude docházet v letech 2021 a 2022. Cílem realizace Akčního plánu ve Filosofickém ústavu AV ČR v. v. i. je vytvářet pracovní prostředí srovnatelné s evropskými standardy ERA a zároveň svým nastavením podporující špičkovou vědeckou činnost, což zároveň povede k získání a udržení ocenění HR Award.

Od začátku roku 2023 jsou sbírány zpětné vazby od zaměstnanců na dvouletou fázi implementace aktivit obsažených v Akčním plánu. Na základě tohoto interního sebehodnocení byl vypracován revidovaný Akční plán, který obsahuje zhodnocení této implementační fáze a také plán aktivit na roky 2023 – 2026.

Finální znění revidovaného Akčního plánu naleznete zde.

Přílohy revidovaného Akčního plánu naleznete zde:

 

Na základě identifikovaných oblastí vyžadujících zlepšení, které jsou zachyceny v GAP analýze, byl vytvořen seznam opatření v podobě Akčního plánu. Jedná se o dokument s plánem aktivit (resp. variant řešení identifikovaných nedostatků), k jejichž postupné implementaci bude docházet v letech 2021 a 2022. Cílem realizace Akčního plánu ve Filosofickém ústavu AV ČR v. v. i. je vytvářet pracovní prostředí srovnatelné s evropskými standardy ERA a zároveň svým nastavením podporující špičkovou vědeckou činnost, což zároveň povede k získání a udržení ocenění HR Award.

Od začátku roku 2023 jsou sbírány zpětné vazby od zaměstnanců na dvouletou fázi implementace aktivit obsažených v Akčním plánu. Na základě tohoto interního sebehodnocení byl vypracován revidovaný Akční plán, který obsahuje zhodnocení této implementační fáze a také plán aktivit na roky 2023 – 2026.

Finální znění Revidovaného Akčního plánu.

Přílohy revidovaného Akčního plánu: