underlineallarticles

Akční plán

Na základě identifikovaných oblastí vyžadujících zlepšení, které jsou zachyceny v GAP analýze, byl vytvořen seznam opatření v podobě Akčního plánu. Jedná se o dokument s plánem aktivit (resp. variant řešení identifikovaných nedostatků), k jejichž postupné implementaci bude docházet v letech 2021 a 2022. Cílem realizace Akčního plánu ve Filosofickém ústavu AV ČR v. v. i. je vytvářet pracovní prostředí srovnatelné s evropskými standardy ERA a zároveň svým nastavením podporující špičkovou vědeckou činnost, což zároveň povede k získání a udržení ocenění HR Award.

Finální znění Akčního plánu naleznete ZDE.

Na základě identifikovaných oblastí vyžadujících zlepšení, které jsou zachyceny v GAP analýze, byl vytvořen seznam opatření v podobě Akčního plánu. Jedná se o dokument s plánem aktivit (resp. variant řešení identifikovaných nedostatků), k jejichž postupné implementaci bude docházet v letech 2021 a 2022. Cílem realizace Akčního plánu ve Filosofickém ústavu AV ČR v. v. i. je vytvářet pracovní prostředí srovnatelné s evropskými standardy ERA a zároveň svým nastavením podporující špičkovou vědeckou činnost, což zároveň povede k získání a udržení ocenění HR Award.

Finální znění Akčního plánu naleznete ZDE.