underlineallarticles

Pracovní podmínky | benefity

Filosofický ústav AV ČR nabízí všem svým zaměstnancům a zaměstnankyním tyto benefity a zaměstnanecké výhody:

Týden dovolené navíc
Filosofický ústav AV ČR poskytuje svým zaměstnancům a zaměstnankyním týden dovolené navíc (s ohledem na výši úvazku a datum nástupu do zaměstnaneckého poměru). Nárok vzniká nástupem do pracovního poměru.

Zdravotní volno
Zaměstnanci a zaměstnankyně FLÚ mají možnost čerpat tzv. indispoziční volno až v horizontu 8 dnů za celý kalendářní rok (s ohledem na výši úvazku, rozvržení pracovní doby a datum nástupu). Nárok vzniká po zkušební době.

Příspěvky ze sociálního fondu:

  • stravenky

Zaměstnanci a zaměstnankyně FLÚ mají nárok na stravenky v hodnotě 100,-Kč za každý pracovní den, po odpracování minimálně 3 hodin. Částka, kterou se na hodnotě stravenek podílí zaměstnanec odpovídá 20 Kč za stravenku (strhává se automaticky ze mzdy na měsíční bázi), zbylou částku 80 Kč doplácí zaměstnavatel. Čerpání stravenek probíhá prostřednictvím tzv. stravenkové karty a nárok vzniká nástupem do pracovního poměru.

  • příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění

Bližší informace jsou obsažené v Kolektivní smlouvě a v Pravidlech pro hospodaření FLÚ s fondy. Nárok vzniká zaměstnanci a zaměstnankyni po uplynutí zkušební doby.

  • dary k životním a pracovním jubileím, narození dítěte

Bližší informace jsou obsažené v Kolektivní smlouvě a v Pravidlech pro hospodaření FLÚ s fondy. Nárok vzniká zaměstnanci a zaměstnankyni po nástupu do pracovního poměru.

  • příspěvek na sport, rekreaci, dětský tábor, kulturu, vzdělávání a knihy

Bližší informace jsou obsažené v Kolektivní smlouvě a v Pravidlech pro hospodaření FLÚ s fondy. Nárok vzniká zaměstnanci a zaměstnankyni po uplynutí zkušební doby.

  • multisport karta

V případě zájmu, vzniká nárok všem zaměstnancům a zaměstnankyním po uplynutí zkušební doby.

Flexibilní plnění pracovních povinností
V případě potřeby a na základě domluvy se svým vedoucím je možné, využít vzdáleného přístupu pro práci z domova formou tzv. home-office. Dále je možné po domluvě se svým vedoucím upravit pracovní dobu s ohledem na individuální potřebu či požadavky zaměstnance/zaměstnankyně FLÚ.

Jazykové a další vzdělávání hrazené zaměstnavatelem
Zaměstnanci FLÚ mohou navštěvovat (po dohodě se svým vedoucím) jazykové kurzy, které pořádá Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.
V rámci podpory osobního a odborného růstu zaměstnanců nabízí FLÚ při příležitosti OP „Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR“ - řadu školení, na které je možné se přihlašovat na základě vlastních preferencí a zájmů.
Možnost využívat tyto benefity vzniká dnem nástupu do pracovního poměru.

Dětské skupiny
V rámci projektu ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR mohou všichni zaměstnanci a zaměstnankyně umístit do těchto dětských skupin své děti od 12ti měsíců věku až do nástupu do povinného předškolního nebo školního zařízení. Nárok vzniká nástupem do pracovního poměru.

Ubytování
Akademie věd ČR disponuje byty ke krátkodobému i dlouhodobému pronájmu (startovací a standardní). Jejich nabídka je rozesílána zaměstnancům FLÚ v pravidelných intervalech prostřednictvím e-mailu. Žádost o byt se podává v předepsané podobě a rozhoduje o ní Bytová komise AV ČR. Žádost je vhodné konzultovat předem se svým vedoucím. Bližší informace jsou obsažené v Kolektivní smlouvě a v Pravidlech pro hospodaření FLÚ s fondy.

Návratné bezúročné půjčky na bytové účely
Bližší informace jsou obsažené v Kolektivní smlouvě a v Pravidlech pro hospodaření FLÚ s fondy.

Sociální výpomoc a půjčky zaměstnancům
Bližší informace jsou obsažené v Kolektivní smlouvě a v Pravidlech pro hospodaření FLÚ s fondy.

Jóga na pracovišti
Na tento benefit mají nárok zaměstnanci a zaměstnankyně po nástupu do FLÚ. Nárok vzniká nástupem do pracovního poměru. 

Klientská karta AV ČR
V případě zájmu, vzniká nárok všem zaměstnancům a zaměstnankyním po nástupu do FLÚ. Nárok vzniká nástupem do pracovního poměru.

Sleva 20 % do divadla Ypsilon
Na tento benefit mají nárok zaměstnanci a zaměstnankyně po nástupu do FLÚ. Nárok vzniká nástupem do pracovního poměru.

Výhodný mobilní tarif
Filosofický ústav AV ČR nabízí svým zaměstnankyním a zaměstnancům možnost vstoupit do T-Mobile Programu a využívat zvýhodněných tarifů v rámci Účastnické smlouvy s T-Mobile uzavřené na rodné číslo. Pod svoji smlouvu je možné přidat si i rodinné příslušníky. Nárok vzniká po nástupu do pracovního poměru.

 

https://lekarnapodstrani.com/