underlineallarticles

Etický kodex

Etický kodex Filosofického ústavu AV ČR

CELÝ DOKUMENT

Filosofický ústav AV ČR, jakožto jeden z ústavů Akademie věd České republiky se řídí právními předpisy České republiky a dalšími předpisy, kterým AV ČR a její součásti podléhají, zejména pak Zákonem č. 283/1992 Sb. o AV ČR, Zákonem 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, Stanovami AV ČR a Etickým kodexem výzkumných pracovníků AV ČR. Etický kodex FLÚ na tyto předpisy a normy navazuje a současně je rozvíjí. Představuje soubor etických zásad, které jsou závazné pro FLÚ, jeho zaměstnance a zaměstnankyně. FLÚ se jako zaměstnavatel zavazuje k vytváření takových pracovních podmínek, které budou naplňování tohoto Etického kodexu podporovat.

Etický kodex vychází ze tří zdrojů: (I) z obecných mravních norem; (II) z nároků spojených se specifickým charakterem výzkumné činnosti; (III) z odpovědnosti veřejné výzkumné instituce vůči veřejnosti.

Etický kodex Filosofického ústavu AV ČR

CELÝ DOKUMENT

Filosofický ústav AV ČR, jakožto jeden z ústavů Akademie věd České republiky se řídí právními předpisy České republiky a dalšími předpisy, kterým AV ČR a její součásti podléhají, zejména pak Zákonem č. 283/1992 Sb. o AV ČR, Zákonem 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, Stanovami AV ČR a Etickým kodexem výzkumných pracovníků AV ČR. Etický kodex FLÚ na tyto předpisy a normy navazuje a současně je rozvíjí. Představuje soubor etických zásad, které jsou závazné pro FLÚ, jeho zaměstnance a zaměstnankyně. FLÚ se jako zaměstnavatel zavazuje k vytváření takových pracovních podmínek, které budou naplňování tohoto Etického kodexu podporovat.

Etický kodex vychází ze tří zdrojů: (I) z obecných mravních norem; (II) z nároků spojených se specifickým charakterem výzkumné činnosti; (III) z odpovědnosti veřejné výzkumné instituce vůči veřejnosti.