underlineallarticles

GAP analýza

V roce 2020 proběhl rozsáhlý sběr dat o stavu interních procesů ve FLÚ. Informace týkající se oblastí etických a profesních aspektů, výběru nových vědeckých pracovníků a pracovnic, pracovních podmínek a oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců byly získány prostřednictvím dotazníkových šetření, skupinových setkání vedených formou fokusních skupin a prostřednictvím individuálních rozhovorů. Výstupem je GAP analýza, dokument popisující rozdíly (mezery) mezi stávajícím a cílovým stavem specifikovaným v rámci 40 zásad definovaných v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků). 

Finální verzi GAP analýzy můžete shlédnout ZDE.

Všem, kteří se spolupodíleli na jejím vyhotovení tímto děkujeme!

V roce 2020 proběhl rozsáhlý sběr dat o stavu interních procesů ve FLÚ. Informace týkající se oblastí etických a profesních aspektů, výběru nových vědeckých pracovníků a pracovnic, pracovních podmínek a oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců byly získány prostřednictvím dotazníkových šetření, skupinových setkání vedených formou fokusních skupin a prostřednictvím individuálních rozhovorů. Výstupem je GAP analýza, dokument popisující rozdíly (mezery) mezi stávajícím a cílovým stavem specifikovaným v rámci 40 zásad definovaných v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků).

Finální verzi GAP analýzy můžete shlédnout ZDE.

Všem, kteří se spolupodíleli na jejím vyhotovení tímto děkujeme!